Ο αντιδήμαρχος Καπονικολός απαντά για την «Παλαιολόγου» σε ΤΕΕ, ΟΕΒΕΛ και Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης!28-11-2020 18:52   

ΣΠΑΡΤΗ. Απάντηση δίνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, Δημήτριος Καπονικολός,  προς το Τεχνικό Επιμελητήριο (Ν.Ε. Λακωνίας), τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Λακωνίας σχετικά με το θέμα της ανάπλασης της λεωφόρου Παλαιολόγου.

Απάντηση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), στη Σπάρτη

«κ. Πρόεδρε,

με έκπληξη λάβαμε το από 23/11/20 έγγραφό σας, ημέρα της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο παρά του ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης, της οποίας το τμήμα σας ήταν αποδέκτης, έγινε την 19-11-20 (αρ.πρωτ.οικ.23791).

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν οι απόψεις που διατυπώνονται στο έγγραφό σας είναι αποτέλεσμα απόφασης των συλλογικών σας οργάνων ή απηχούν προσωπικές απόψεις των υπογραφόντων αυτού, δεδομένου ότι στην επιστολή σας δεν αναφέρεται πουθενά ότι εκφράζετε την άποψη των μελών του τμήματός σας και εξ όσων γνωρίζουμε δεν ζητήσατε ποτέ την άποψη τους συγκαλώντας το Διοικητικό σας Συμβούλιο!

Σε κάθε περίπτωση και προς απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα αγνοείτε, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι.

Α. Σχετικά με τον ισχυρισμό σας:

“…καθώς θα πρέπει να έχει επαρκώς υλοποιηθεί η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της εφαρμογής Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπως αυτή (η διαδικασία) οργανώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4599 (ΦΕΚ-40/Α/4.3.19) περί «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»”

Επισημαίνουμε:

1. Η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της εφαρμογής Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχει ήδη υλοποιηθεί σε 3 στάδια και συνεχίζεται το 4ο.

Σας υπενθυμίζουμε τα έξι (6) e-mails που έχουν αποσταλεί και στον Φορέα σας για να εκφράσετε τις απόψεις σας.

Δυστυχώς δεν έχετε απαντήσει σε κανένα εξ αυτών (27/03/20- 30/03/20 –

03/04/20– 30/04/20 - 08/05/20 και 27/05/20).

2. Η εξεταζόμενη μελέτη ούτε αποτελεί τμήμα του ΣΒΑΚ ούτε έχει ως προαπαιτούμενο την σύνταξη και έγκριση ΣΒΑΚ.

Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την εκτέλεση του έργου (δεν απαιτείται προΰπαρξη ΣΒΑΚ για την εκτέλεση έργων ανάπλασης).

3. Ο Δήμος Σπάρτης δεν παραγνωρίζει την αξία του ΣΒΑΚ.

Αντιθέτως:

•         Εκκίνησε τη διαδικασία σύνταξής του (και αισίως έχει φτάσει στο τελικό στάδιο) με δική του πρωτοβουλία.

•         Κατά την εκπόνηση των μελετών ανάπλασης (τόσο της εγκεκριμένης που αφορά το κεντρικό τμήμα της Παλαιολόγου όσο και της επόμενης μελέτης που αφορά τα λοιπά τμήματα της Κ. Παλαιολόγου) έλαβε υπόψη «μέχρι κεραίας» τα προβλεπόμενα στο τελικό κείμενο του ΣΒΑΚ (το οποίο έχει περάσει από «τη βάσανο» της απαιτούμενης διαβούλευσης) , παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο.

4. Προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και πριν την έγκρισή του από το Δ.Σ. του Δήμου Σπάρτης, απαιτείται γνωμοδότηση τουλάχιστον από:

α) την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

β) τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών,

γ) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου.

Η ανωτέρω γραφειοκρατική διαδικασία θα απαιτήσει πολύ χρόνο.

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η επίκληση δήθεν προαπαίτησης ΣΒΑΚ κινείται αντίθετα στην καθολική απαίτηση των δημοτών για την εκτέλεση έργων που θα δώσουν νέα πνοή στην πόλη.

Β. Σχετικά με την άποψή σας ότι,

«θα έπρεπε να έχει τηρηθεί η διαδικασία της υπ’αρίθ. 26804 Υ.Α.(ΦΕΚ-1427/Β/16.06.2011) περί «Νέο(υ) Πλαισίο(υ) διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»”

Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών όχι μόνον δεν είναι υποχρεωτική, αλλά και θα οδηγούσε την όλη διαδικασία εκτός καταληκτικών ημερομηνιών!

Εξάλλου οι μελέτες ανατέθηκαν σε διακεκριμένους καθηγητές του Πολυτεχνείου.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που έστω και αυτή την ύστατη ώρα επιδεικνύετε και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεισφορά σας με την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, προτάσεων κλπ στο 4ο στάδιο της διαβούλευσης του ΣΒΑΚ.»

Απάντηση προς τον Εμπορικό Σύλλογο Σπαρτής και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Λακωνίας

« κ.κ. Πρόεδροι,

με έκπληξη λάβαμε το από 22/11/20 έγγραφό σας, μια ημέρα προ της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο παρά του ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης, της οποίας ο φορέας σας ήταν αποδέκτης, έγινε την 19-11-20 (αρ.πρωτ.οικ.23791).

Σε κάθε περίπτωση και προς απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα αγνοείτε, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι.

Α. Σχετικά με τον ισχυρισμό σας ότι δεν κοινοποιήθηκε για έκφραση απόψεων το στάδιο 4 του ΣΒΑΚ και συνεπώς αγνοούμε τους φορείς και τους πολίτες της πόλης Επισημαίνουμε:

1.Ο Δήμος Σπάρτης δεν παραγνωρίζει την αξία του ΣΒΑΚ.

Αντιθέτως:

 Εκκίνησε τη διαδικασία σύνταξής του (και αισίως έχει φτάσει στο τελικό στάδιο) με δική του πρωτοβουλία γιατί ακριβώς τον ενδιαφέρει η γνώμη των δημοτών του καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν τις διάφορες τάξεις.

 2.Η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της εφαρμογής Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχει ήδη υλοποιηθεί σε 3 στάδια και συνεχίζεται το 4ο.

Σας υπενθυμίζουμε τα έξι (6) e-mails  που έχουν αποσταλεί και στούς Φορείς σας (27/03/20 -  30/03/20 – 03/04/20 – 30/04/20 - 08/05/20 και 27/05/20).

 για να εκφράσετε τις απόψεις σας αλλά δυστυχώς έχετε απαντήσει μόνον στα τρία (3) εξ αυτών.

Β. Σχετικά με την δήλωσή σας ότι:

 θα προχωρήσετε σε σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για να εξασφαλίσετε το μέλλον της πόλης σας ….΄΄

σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η εξεταζόμενη μελέτη ούτε αποτελεί τμήμα του ΣΒΑΚ ούτε έχει ως προαπαιτούμενο την σύνταξη και έγκριση ΣΒΑΚ. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την εκτέλεση του έργου (δεν απαιτείται προΰπαρξη ΣΒΑΚ για την εκτέλεση έργων ανάπλασης).

 2. Κατά την εκπόνηση των μελετών ανάπλασης (τόσο της εγκεκριμένης που αφορά το κεντρικό τμήμα της Παλαιολόγου όσο και της επόμενης μελέτης που αφορά τα λοιπά τμήματα της Κ. Παλαιολόγου) έλαβε υπόψη «μέχρι κεραίας» τα προβλεπόμενα στο τελικό κείμενο του ΣΒΑΚ (το οποίο έχει περάσει από «τη βάσανο» της απαιτούμενης διαβούλευσης) , παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο.

3. Προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και πριν την έγκρισή του από το Δ.Σ. Δήμου Σπάρτης απαιτείται γνωμοδότηση τουλάχιστον από: α) την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών β) τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών γ) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου. Η ανωτέρω γραφειοκρατική διαδικασία θα απαιτήσει πολύ χρόνο. Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η επίκληση δήθεν προαπαίτησης ΣΒΑΚ κινείται αντίθετα στην καθολική απαίτηση των δημοτών για την εκτέλεση έργων που θα δώσουν νέα πνοή στην πόλη.

4.Το Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης πήρε μια πολύ θαρραλέα και ιστορική απόφαση για την ανάπλαση του υπολοίπου τμήματος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από την Ευαγγελιστρίας εως την Όθωνος Αμαλίας και από την Βρασίδου έως την Θερμοπυλών!

Όποιοι θέλουν να βάλουν εμπόδια και ουσιαστικά να μην γίνει τίποτα, θα αναζητήσουν κάποιο πάτημα ανάμεσα στις εκατοντάδες διατάξεις που αφορούν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τέτοια θέματα, για να υποβάλλουν ‘ενστάσεις’!

Αντί να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα, αναζητούν προβλήματα στις λύσεις!

Αλλά δεν θα πετύχουν τίποτα.

Η Σπάρτη θα πάει μπροστά!

Επειδή Δεν Δεχόμεθα Μαθήματα Δημοκρατίας από κανέναν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας  γνωρίσετε αν οι απόψεις που διατυπώνονται στο έγγραφό σας είναι αποτέλεσμα απόφασης των συλλογικών σας οργάνων η απηχούν προσωπικές σας απόψεις μιας και εξ όσον γνωρίζουμε δεν ζητήσατε ποτέ την άποψη των μελών σας συγκαλώντας αρμοδίως τα Διοικητικά σας Συμβούλια και αποφασίζοντας σχετικά.

Επίσης ο Εμπορικός σύλλογος ο οποίος είναι συνδικαιούχος των υποέργων 3,4,5,& 8 του έργου open mall με προυπολογισμό 315.526,24 ευρώ θα θέλαμε να μας γνωρίσει σε ποιες ενέργειες μέχρι σήμερα έχει προβεί και αν έχουν ενημερωθεί τα μέλη του σχετικά.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που επιδείξατε και προσδοκούμε στην εποικοδομητική για μας συνεισφοράς σας μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης με την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, προτάσεων για το καλό της πόλης μας!»

Ετικέτες: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ