Όταν η Σπάρτη σεβάστηκε την Αθήνα! (video)

Το μεγαλείο της Σπάρτης! 25 Απριλίου 404 π.Χ27-04-2020 08:30   

Γράφει ο Πέτρος Δούκας*

Σαν σήμερα, στις 25 Απριλίου 404, ο Σπαρτιάτης Ναύαρχος Λύσανδρος ‘κυριεύει’ την Αθήνα και τερματίζεται ο καταστροφικότατος Πελοποννησιακός Πόλεμος!
Όλοι οι σύμμαχοι των Σπαρτιατών (Κορίνθιοι, Θηβαίοι, κ.α.), ζητούσαν να κατεδαφισθεί και να αφανισθεί «επιτέλους» η Αθήνα, αλλά οι Σπαρτιάτες μετά από τη συνέλευση του λαού, απάντησαν ότι δεν αξίζει τέτοια μοίρα σε μια τέτοια πόλη!
Και δεν την πείραξαν κ α θ ό λ ο υ, εκτός από το  γκρέμισμα των Μακρών Τειχών!
 
Έδειξε η Σπάρτη, για άλλη μια φορά, το (σε πολλούς άγνωστο) μεγαλείο της!!
 
Παραθέτω και τα σχετικά κείμενα από την αρχαία Ελληνική γραμματεία!
 
[Ξενοφ. Ελλην.19-20] «Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν [20] Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται.» !!!
 
[Πλουτ. Λυσανδρ. 14.4] «τὸ δ᾽ ἀληθινὸν δόγμα τῶν ἐφόρων οὕτως εἶχε: ‘τάδε τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ἔγνω: καββαλόντες τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰ μακρὰ σκέλη, καὶ ἐκβάντες ἐκ πασῶν τῶν πόλεων τὰν αὑτῶν γᾶν ἔχοντες, ταῦτά κα δρῶντες τὰν εἰράναν ἔχοιτε, αἰ χρήδοιτε, καὶ τοὺς φυγάδας ἀνέντες. περὶ τᾶν ναῶν τῶ πλήθεος, ’»
 
[Διοδ. Σικελ. 13.107.4] «οὗ συντελεσθέντος, οἱ μὲν Ἀθηναῖοι εἰς δεινὴν σπάνιν ἐνέπεσον ἁπάντων μέν, μάλιστα δὲ τροφῆς διὰ τὸ ταύτην ἀεὶ κατὰ θάλατταν αὐτοῖς κομίζεσθαι. ἐπιτείνοντος δὲ τοῦ δεινοῦ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ μὲν πόλις ἔγεμε νεκρῶν, οἱ δὲ λοιποὶ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Λακεδαιμονίους συνέθεντο τὴν εἰρήνην, ὥστε τὰ μακρὰ σκέλη καὶ τὰ τείχη τοῦ Πειραιέως περιελεῖν, καὶ μακρὰς ναῦς μὴ πλεῖον ἔχειν δέκα, τῶν δὲ πόλεων πασῶν ἐκχωρῆσαι καὶ Λακεδαιμονίοις ἡγεμόσι χρῆσθαι.»

 
 *Δήμαρχος Σπάρτης

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ