«Με συντονισμό και σχέδιο, στο εξής, η δράση των Συλλόγων του Δήμου Σπάρτης»

Απαραίτητος όρος για την αποτελεσματική και αναπτυξιακή λειτουργία των συλλογικών φορέων είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων, της τεχνογνωσίας και της περιουσίας κάθε συλλόγου και η διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ των συλλόγων με θέσπιση κινήτρων χρηματοδότησης08-04-2020 10:02   

ΣΠΑΡΤΗ. Τα πρακτικά της 1ης Συνάντησης των Συλλογικών Φορέων του Δήμου Σπάρτης που πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2020, με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της συνάντησης, τα οποία προκύπτουν και από την συζήτηση και από την ανάλυση σχετικού ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι φορείς,  έστειλε το Ινστιτούτο Σπάρτης προς τους παρευρεθέντες στην συνάντηση συλλόγους.

Στην εναρκτήρια ομιλία της κατά την παραπάνω Συνάντηση η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπάρτης Αναστασία Κανελλοπούλου εστίασε στο γεγονός ότι οι συλλογικοί φορείς έρχονται βοηθητικά να διανθίσουν με πολιτιστικές, αθλητικές , κοινωνικές κλπ δράσεις όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ή που πρέπει να κάνει  η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη του τόπου μας. Τόνισε δε ότι η πορεία των συλλογικοτήτων της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να είναι συντονισμένη και να βαδίζει βάσει σχεδίου , στο οποίο να προσαρμόζονται οι χρηματοδοτήσεις των συλλογικών φορέων για δράσεις που συμπληρώνουν τις τυπικές προσπάθειες των θεσμικών φορέων για την ανάπτυξη του τόπου.

Η κ. Κανελλοπούλου ανέδειξε ιδιαίτερα το γεγονός ότι στον δήμο  Σπάρτης δεν έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά και ότι ενώ υπάρχει ένας κόσμος πολύ πρόθυμος , με δεξιότητες και διάθεση δημιουργίας, με ταλέντο και εργατικότητα, δεν βρίσκει την ανταπόκριση που απαιτείται για να ανοίξει τα φτερά του και να πετύχει υψηλών προδιαγραφών επιτεύγματα  που με την σειρά τους θα καταστήσουν την Σπάρτη γνωστή για την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και για τον κόσμο της που την υπηρετεί. Και για  να γίνει αυτό, συνέχισε, πρέπει οι πιο οργανωμένοι και ψαγμένοι πολίτες που είναι κυρίως οι εθελοντές, δηλαδή οι συλλογικότητες της Κοινωνίας των Πολιτών, να βάλουν το ζήτημα με πιο επιτακτικό τρόπο.

Κλείνοντας την εισαγωγική της ομιλία η κ. Κανελλοπούλου έδωσε έμφαση στο ότι είναι πλέον ενοχλητικό να είμαστε μονίμως ουραγοί σε έναν κόσμο που συνεχώς διευρύνεται και τον οποίο σε λίγο καιρό , αν συνεχίσουμε έτσι , δεν θα μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Περνούν από μπροστά μας τα δισεκατομμύρια της Ε.Ε. για προγράμματα πολιτισμού , για διακρατικές σχέσεις και ανταλλαγές στον τομέα του πολιτισμού , για την δημιουργική βιομηχανία, για την καινοτομία και την χρήση των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό και εμείς ούτε καν τα παίρνουμε μυρωδιά. 

Στην συνέχεια της ημερίδας, μετά την παρουσίαση από στελέχη του Ινστιτούτου Σπάρτης των χρηματοδοτικών ευκαιριών για τους συλλογικούς φορείς τόσο από ευρωπαϊκά προγράμματα  όσο και από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού  και μετά την συζήτηση που αναπτύχθηκε, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η 1η Συνάντηση των Συλλογικών Φορέων του Δήμου Σπάρτης μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 1. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν 63 φορείς και απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους είχε αποσταλεί από το Ινστιτούτο Σπάρτης προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να γίνει μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των φορέων. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι πολλοί φορείς έχουν πολλαπλές δραστηριότητες , στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη συνεργειών και την εξοικονόμηση πόρων, ανθρώπινων και υλικών. Υπάρχει μία ευρεία διασπορά δραστηριοτήτων , καθώς και μία ευρεία τεχνογνωσία εκ μέρους των συλλογικών εθελοντικών φορέων, που αν αξιοποιηθούν  με την ανάπτυξη συνεργειών θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στον Δήμο Σπάρτης και ευρύτερα στην Λακωνία, τα οποία από μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να επιτύχει.

Κατά συνέπεια το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την  1η Συνάντηση των Συλλογικών φορέων του Δήμου Σπάρτης είναι ότι  απαραίτητος όρος για την αποτελεσματική και αναπτυξιακή λειτουργία των συλλογικών φορέων είναι:

 • Η καταγραφή των δραστηριοτήτων των συλλόγων
 • Η καταγραφή της τεχνογνωσίας και της περιουσίας κάθε συλλόγου
 • Η προσπάθεια διαμόρφωσης συνεργασιών μεταξύ των συλλόγων  

            θεσπίζοντας κίνητρα χρηματοδότησης των συνεργειών

 1. Από την όλη συζήτηση και τις απαντήσεις των συλλογικών φορέων στο ερωτηματολόγιο καταφαίνεται ότι οι σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει  ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και απαιτητικές εκδηλώσεις, στοιχείο πολύ χρήσιμο  που μπορεί να αξιοποιηθεί  στην διαμόρφωση μιας πολιτικής υποστήριξης των συλλογικών φορέων και στην περαιτέρω ανάπτυξη και χρηματοδότησή τους.
 1.  Ένα από τα θέματα που δεν κοστίζουν οικονομικά , αλλά που φαίνεται να απασχολεί τους συλλογικούς φορείς του Δήμου Σπάρτης είναι η έλλειψη συντονισμού των πραγματοποιουμένων εκδηλώσεων , οι οποίες φαίνεται ότι ως επι το πλείστον αναπτύσσονται από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες . Αυτή η συσσώρευση των εκδηλώσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται σε πολλούς παράγοντες :
 • Εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους
 • Παρουσία  επισκεπτών στα χωριά
 • Έλλειψη αιθουσών για μεγάλες εκδηλώσεις στο Δήμο κατά τους

            χειμερινούς μήνες ( πχ ένα αμφιθέατρο)

 • Ύπαρξη υποδομών για μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους

Από τις απαντήσεις των συλλόγων φαίνεται ότι η  πλειοψηφία των συλλογικών εθελοντικών φορέων του Δήμου Σπάρτης αισθάνεται ότι υπάρχει σημαντική σύμπτωση εκδηλώσεων ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα την αλληλοεπικάλυψη και επομένως την μεγάλη διασπορά της συμμετοχής των δημοτών και των επισκεπτών.

Η πρόταση προς τον Δήμο Σπάρτης και προς το ΝΠΠΠ του Δήμου είναι να συμβάλει στον συντονισμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους , οι οποίοι παρατίθενται σύμφωνα με την αξιολογική σειρά που τους προσέδωσαν οι συλλογικοί φορείς. Συγκεκριμένα προτείνουν :

 • Ή  την δημιουργία πλατφόρμας ανακοινώσεων στο facebook προκειμένου οι φορείς να ενημερώνονται πότε υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις στον Δήμο
 • Ή την δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου κατοχύρωσης ημερομηνίας, ώστε την ίδια ημερομηνία να μην μπορεί να την κατοχυρώσει άλλος φορέας της ίδιας τοπικής κοινότητας
 • Ή την δημιουργία γραφείου στον Δήμο που θα συντονίζει τουλάχιστον τις μεγάλες  εκδηλώσεις
 • Ή τέλος την δημιουργία συντονιστικού οργάνου εκ μέρους των ίδιων των φορέων που θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα
 1. Τριάντα πέντε από τους συλλογικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην 1η Συνάντηση των Συλλογικών Φορέων του Δήμου Σπάρτης παρουσίασαν ο καθένας από τρεις επιτυχημένες εκδηλώσεις τους , οι οποίες είναι στην διάθεση όλων των άλλων φορέων προκειμένου να συνεργαστούν για να τις επαναλάβουν σε άλλες κοινότητες του Δήμου Σπάρτης. ‘Έτσι διαμορφώνεται ένα καλάθι από 120 επιτυχημένες εκδηλώσεις εκ των οποίων οι περισσότερες θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλες περιοχές του Δήμου Σπάρτης,  μέσα από συνέργειες που μπορούν να αναπτύξουν οι σύλλογοι.

Η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων κρίθηκε από το γεγονός ότι εκπλήρωσαν  

κάποια κριτήρια όπως:

 • Ήταν εξωστρεφείς εκδηλώσεις και ανέπτυξαν μεγάλο επικοινωνιακόαποτέλεσμα
 • Προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό επισκεπτών είτε λόγω του θεσμικού τους χαρακτήρα, είτε λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα τους, είτε λόγω της επιτυχημένης χρονικής επιλογής για την υλοποίησή τους
 • Ανάδειξαν με επιτυχία τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά  και τα μνημεία του τόπου αναφοράς τους και συνάμα πρόβαλαν τα ήθη και έθιμα του τόπου καθώς και  τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της περιοχής
 • Ήταν ιδιαίτερα παιδαγωγικές και συνάμα ψυχαγωγικές
 • Πρόσφεραν διασκέδαση
 • Ενεργοποίησαν νέους ανθρώπους

Επειδή , λοιπόν, στο Δήμο Σπάρτης υπάρχει όλο αυτό το απόθεμα δραστηριοτήτων , αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο που τις υλοποιεί , θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον Δήμο και από το ΝΠΠΠ Σπάρτης κατά προτεραιότητα οι συνέργειες που θα προταθούν

 1. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι Συλλογικοί φορείς στην ερώτηση σχετικά με τις ανάγκες των συλλόγων για υποστήριξη, η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι διαπιστώνει:
 • Έλλειψη ενημέρωσης για τους φορείς χρηματοδότησης και για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Έλλειψη εμπειρίας για την αναζήτηση χεηματοδοτικών προγραμμάτων στο  διαδίκτυο
 • Έλλειψη γραφειοκρατικής- γραμματειακής  υποστήριξης
 • Ανάγκη για ανάπτυξη συνεργειών με πιο έμπειρους φορείς

Αρκετοί σύλλογοι δήλωσαν:

 • Έλλειψη συνεργειών και κλίματος εμπιστοσύνης με άλλους φορείς
 • Προβλήματα υποδομών

Ελάχιστοι σύλλογοι έχουν  πρόβλημα με χρήση υπολογιστών και ξένων γλωσσών

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία δομής υποστήριξης των συλλογικών φορέων του Δήμου Σπαρτης προκειμένου να  προσεγγίσουν τις πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης που υπάρχουν και εκ των οποίων ελάχιστες έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους συλλογικούς φορείς του Δήμου Σπάρτης. Ίσως αυτό το ρόλο θα μπορούσε να παίξει το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

 1. Σε σχέση με την ανάγκη υποστήριξης των συλλογικών φορέων από την Δημοτική αρχή προκειμένου να υποστηριχθούν για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, τόσο από την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε όσο και  από τις απαντήσεις των συλλογικών φορέων στο διενεργηθέν ερωτηματολόγιο, μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις:
 • Ο Δήμος Σπάρτης και το ΝΠΠΠ πρέπει να παρουσιάσουν ενιαίο  στρατηγικό σχέδιο για την πολιτιστική- αθλητική- περιβαλλοντική  ανάπτυξη για τα επόμενα 4 χρόνια προκειμένου οι συλλογικοί φορείς να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό και τις δράσεις τους και να προχωρήσουν στον σχεδιασμό συνεργειών στα πλαίσια αυτού του προγραμματισμού του Δήμου Σπάρτης
 • Ένα σχέδιο πολιτιστικής- αθλητικής- περιβαλλοντικής  ανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις και ξεχωριστά κριτήρια χρηματοδότησης για τις δράσεις των συλλόγων των τοπικών κοινοτήτων  και ξεχωριστά κριτήρια χρηματοδότησης για τις δράσεις των συλλόγων για την Σπάρτη, με διακριτό προϋπολογισμό σε κάθε περίπτωση
 • Η εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτιστικής- αθλητικής- περιβαλλοντικής  ανάπτυξης από τον Δήμο Σπάρτης και από το ΝΠΠΠ πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού γίνει διαβούλευση με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς  και εν γένει με την κοινωνία των πολιτών
 • Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια αξιολόγησης για την χρηματοδότηση των συλλόγων Διαφορετικά πρέπει να είναι τα κριτήριο χρηματοδότησης των συλλογικών φορέων των μικρών χωριών και διαφορετικά τα κριτήρια χρηματοδότησης των συλλογικών φορέων στα κεφαλοχώρια και στην έδρα του Δήμου, πάντα με κεντρικό άξονα την υλοποίηση του κεντρικού σχεδιασμού του Δήμου Σπάρτης 
 • Οι δράσεις πολιτιστικής- αθλητικής- περιβαλλοντικής  ανάπτυξης για την Σπάρτη θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και να υπηρετούν και την ανάπτυξη του πολιτιστικού και εναλλακτικού  τουρισμού
 • Γενικά πρέπει να ενισχύονται δράσεις που αναδεικνύουν τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα κάθε πρώην Δήμου ( παραδόσεις, τοπία, αρχιτεκτονική κλπ) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα για χρηματοδότηση σε μεσο-μακροπρόθεσμα προγράμματα (διετίας, τριετίας) κυρίως στους συλλογικούς φορείς της πρωτεύουσας
 • Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα για χρηματοδότηση σε συνέργειες και ανταλλαγές  μεταξύ των συλλογικών φορέων για λόγους οικονομίας και ανάπτυξης δομών πολιτισμού, καθώς και σε συμπληρωματικές δραστηριότητες των συλλογικών φορέων
 • Σύμφωνα με την άποψη των περισσοτέρων συλλογικών φορέων είναι πλέον αναγκαίο λόγω των πολλών χρηματοδοτικών ευκαιριών  ( οι περισσότερες των οποίων παρουσιάστηκαν και στην 1η Συνάντηση των συλλογικών φορέων) να δημιουργηθεί ειδικό γραφείο υποστήριξης των συλλογικών φορέων ώστε όλοι να μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή σε προγράμματα του ΥΠΠΟΑ
 • Δημιουργία της Στέγης των Συλλογικών Φορέων στην Σπάρτη, όπου θα μπορούν να στεγαστούν οι συλλογικοί φορείς και να υποστηρίζονται με την κάλυψη βασικών λειτουργικών τους δαπανών από τον Δήμο Σπάρτης

Πέραν των παραπάνω συμπερασμάτων, τα οποία θα σταλούν στον Δήμαρχο κ. Πέτρο Δούκα και στην Πρόεδρο του ΝΠΠΠ κ. Ελένη Δαράκη, για τις δικές τους εκτιμήσεις και ενέργειες , αν θεωρήσουν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιες ενέργειες από τις προτεινόμενες, το Ινστιτούτο Σπάρτης θα προβεί αμέσως μετά την λήξη των περιορισμών λόγω Κορωναιού σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τους συλλογικούς φορείς του Δήμου Σπάρτης προκειμένου να δημιουργηθούν συμπράξεις και δομές που θα επιτρέψουν να γίνουν τα επόμενα βήματα για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Σπάρτης σε σχέση με την Κοινωνία των Πολιτών.

 

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ