«Ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τα οικονομικά του Δήμου Ανατολικής Μάνης»29-11-2019 18:06   

ΓΥΘΕΙΟ. Ο Επικεφαλής της Ενωτικής Κίνησης Μάνης Τζανέτος Φιλιππάκος απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Λυροφώνη επιστολή στην οποία αναφέρει ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα στα οικονομικά θέματα του Δήμου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Από τις μέχρι τώρα συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προκύπτουν πολλά και σοβαρά ερωτήματα που αφορούν οικονομικά θέματα του Δήμου τα οποία απαιτούν επιστημονικές γνώσεις και χρήζουν διευκρινήσεων και ανάλυσης.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ενεργήσετε σχετικά ώστε να έχουμε ανάλογη ενημέρωση επί των οικονομικών θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε σε χρόνο προγενέστερο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να έχουμε ως αντιπολίτευση ή αν επιθυμείτε ως σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική ενημέρωση επί των οικονομικών θεμάτων που αφορούν το Δήμο και η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά την κρίση σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το εν λόγω αίτημα θα διευκολύνει τη μεταξύ μας συνεργασία και την καλύτερη κατανόηση όλων των θεμάτων που μας αφορούν.

Ακολουθούν τα ερωτήματα προς προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
• Παρουσίαση - αιτιολόγηση και τρόπος διαχείρισης των ΚΑΕ
• Πρόβλεψη οικονομικών αναγκών για το διαχειριστικό έτος 2020»

Την επιστολή κοινοποιεί στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Βορβολάκο και στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο τμήματος Προϋπ/σμού – Λογιστηρίου – Προμηθειών κ. Παναγιώτη Παναγουλέα.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ