Ο Σταύρος Αργειτάκος, απόλυτος, πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου15-11-2019 12:49   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο Σταύρος Αργειτάκος, επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Σπάρτης,  είναι ο νέος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η εκλογή του Σταύρου Αργειτάκου με 42 ψήφους έρχεται να τον επαναφέρει στην προεδρία σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων αποτελεί καυτή πατάτα. Έχει την εμπειρία, έχει την αποδοχή, έχει την πρόσβαση σε Κυβέρνηση και Περιφέρεια. Δηλαδή έχει όλα τα ατού για να αποδώσει έργο. Από τους 44 ψηφίσαντες έγκυρα ήταν τα 43 και ο Σταύρος Αργειτάκος έλαβε 42 ψήφους.
Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ