1. Οι εργαζόμενοι στην καπνοβιομηχανία Καρέλια καταγγέλλουν απόλυση εργαζομένης

    30-09-2019  Κοινωνία  ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια είναι αυτό που λέμε πρότυπο ελληνικής επιχείρησης που κατόρθωσε όχι μονο να επιβιώσει ένα