1. Στην Achaia Clauss το 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

    16-09-2019  Οικονομία  Δυνατότητες δημιουργίας νέων παραγωγικών μοντέλων που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη

  2. 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

    10-09-2019  Οικονομία  Δυνατότητες δημιουργίας νέων παραγωγικών μοντέλων που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη