1. Τρία άξια αδέλφια χειροθετήθηκαν Αναγνώστες στη Μαγούλα Σπάρτης

    12-10-2020  Εκκλησία  Για  πρώτη φορά ακούστηκαν οι καμπάνες ύστερα από δύο χρόνια, αφού το διάστημα αυτό γίνονταν εργασίες ολικής ανακατασκευής