1. Ο φιλο-ξενών και ο φιλο-ξενούμενος συνιστούν την ουσία του πολιτισμού

    20-12-2019  Κοινωνία  «Όπως ο πλανήτης γυρίζει γύρω από ένα κεντρικό σώμα, εκτός από την περιστροφή γύρω από τον άξονά του,