Αιτήσεις για διαχείριση δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε Μεγαλόπολη, Τρίπολη και Κόρινθο από την Hengas07-09-2020 18:26   

Η εταιρία Ηengas μέσω της εταιρίας EDIL έχει λάβει άδειες για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου σε Τρίπολη και Κόρινθο.

Για την πόλη της Μεγαλόπολης έχει κατατεθεί αίτηση για την κατασκευή δικτύων από την εταιρία Εdil αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που έγινε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η εταιρία Hengas υπέβαλε αιτήσεις για χορήγηση αδειών διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε εννέα πόλεις , την Μεγαλόπολη, την Κόρινθο, την Τρίπολη, την Δεσκάτη, τον Πολύγυρο, το Δήμο Σκύδρας Πέλλας, τη Νάουσα και τον Δήμο Παιονίας Κιλκίς.


Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «HENGAS Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57 022, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ):

Μεγαλόπολη: Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-286308/29.07.2020 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08498) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τον Δήμο Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Κόρινθο: Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-286010/24.07.2020 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08495) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τον Δήμο Κορίνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Τρίπολη: Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-286017/24.07.2020 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08492) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για την περιοχή της πόλης της Τρίπολης, της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης, Δήμου Τρίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ