Συνεργασία Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και αιρετών του κλάδου



25-08-2020 10:26   

ΛΑΚΩΝΙΑ. Γόνιμη και εποικοδομητική χαρακτήρισε τη συνεργασία που είχε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, κ. Φώτης Πολίτης, με τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Λακωνίας, κ.κ. Θεόδωρο Καψάλη και Γεώργιο Μπαγιώκο (τακτικά μέλη), με αντικείμενο τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.
Ο κ. Πολίτης έθεσε τις γενικές αρχές λειτουργίας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας, δίνοντας έμφαση στη νομιμότητα των ενεργειών, στη διαφάνεια, στην εγγύηση αμερόληπτης κρίσης και αδιάβλητου των αποφάσεων, στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητά του προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της χρηστής διοίκησης και εν τέλει προς όφελος ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης, παρακάλεσε ο λόγος των μελών να είναι περιεκτικός και σύντομος, προκειμένου να μπορούν να τοποθετούνται κυκλικά όλα τα μέλη και τα πρακτικά των συνεδριάσεων –που αποτελούν διοικητικά έγγραφα- να είναι ευσύνοπτα. Τέλος, παρατήρησε ότι η πολυφωνία στο συλλογικό όργανο είναι θεμιτή και συνιστά αναμφίβολα δημοκρατικό θεσμό που συμβάλλει στην εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής, αλλά το άριστο θα ήταν να βασίζεται στο διαλεκτικό σχήμα: Θέση-Αντίθεση-Σύνθεση. Παρ’ όλα αυτά, κατέληξε, κάθε απόφαση είναι συλλογική, καθώς αποτελεί απόφαση του συλλογικού οργάνου και όχι άθροισμα ατομικών αποφάσεων των μελών του.
Θυμίζουμε ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια - εκτός των άλλων- διενεργούν τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες εντός του νομού, τοποθετούν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων των εκπαιδευτικών, επιλέγουν υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις εκπαιδευτικών.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ