Αυτά θα συζητήσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου31-05-2020 07:57   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη την 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.,  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαδικασία ελέγχου

1. Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Νικολάκου, με θέμα το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με την πανδημία COVID-19.

2. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Γόντικα, με θέμα «Προβλήματα άρδευσης στην Τριφυλία».

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέματα έδρας

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α’ Τριμήνου 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

4. Έγκριση πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 18/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΗ77Λ1-ΗΓΧ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πρακτικό 2) με την ένταξη Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (e-Learning/Webinars) εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων σε εστίαση, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, κατασκηνώσεις και μεταφορές προσώπων με τουριστικά λεωφορεία στο  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020 “Προορισμός: Πελοπόννησος – 12μήνες”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

6. Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις όσον αφορά την απένταξη της Πελοποννήσου από τη σύνδεση με το Φυσικό Αέριο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος

Θέματα ΠΕ Αρκαδίας

7.         Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020, της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

8.         Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημητσάνας, Δήμου Γορτυνίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

Θέματα ΠΕ Αργολίδας

9.         Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αργολίδας έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

10.       Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600003.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

Θέματα ΠΕ Κορινθίας

11.       Προέγκριση πληρωμής δαπανών από την εγκεκριμένη πίστωση στην ΠΕ Κορινθίας, για την χρονική περίοδο 1/1/2020 έως 30/6/2020 στα πλαίσια λύσης και εκκαθάρισης του νομικού προσώπου ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

12.       Έγκριση πρόσληψης ενός (1) Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κορινθίας, για την αντιμετώπιση αναγκών στο πλαίσιο του Προγράμματος εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

Θέματα ΠΕ Μεσσηνίας

13.       Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 10.1) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

14.       Έγκριση της οριστική μελέτης ισόπεδων κόμβων στα πλαίσια της Μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ο. ΥΠ’ ΑΡ. 9 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΠΥΛΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ