Αυτά τα θέματα συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβάσιας21-05-2020 21:41   

ΜΟΛΑΟΙ. Σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Μονεμβάσιας. Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:30.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1o: Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος, ορισμός μελών για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
3ο: Πρόσληψη ναυαγοσωστών με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες για την αντιμετώπιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης 2 θέσεων στις παραλίες του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
4ο: Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση β’ φάσης)».
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
5ο: Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Βοιών».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.
6ο: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που έπληξαν το Δήμο Μονεμβασίας (Υποέργο 1: Συντήρηση δρόμου και κατασκευή αγωγού ομβρίων για την προστασία του δρόμου από τα νερά στην Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων)».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.
7ο: Επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων», αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.
8ο: Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον οικισμό της Πλύτρας.
Εισηγητής κ. Σουρλάς.
9ο: «α) Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους και τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι), β) Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμής εκκίνησης».

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ