Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μηχανολόγο - μηχανικό21-05-2020 21:19   

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού, Αρ. Μελέτης 13/2020», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ .  Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/196/18-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Το αντικείμενο της υπηρεσίας, η τεχνική περιγραφή, ο προϋπολογισμός, το έντυπο προσφοράς, όλη η μελέτη,  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006719073 και στο site  της ΔΕΥΑΣ deya-spartis
Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 12-06-2019 να μας αποστείλετε σε σφραγισμένους φακέλους, τα δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά.


Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                                             
ΣΠΑΡΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  1519
Ταχ.Δ/νση: Γκορτσολόγου 60  231 00 ΣΠΑΡΤΗ               
Πληροφορίες:             
Τηλ: (27310) 21976        
FAX: (27310) 28284                                                      
e-mail:deyaspa@gmail.com

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ