Βάση δεδομένων και εργαλείο δουλειάς τα Πρακτικά της 1ης Συνάντησης Φορέων του Δήμου Σπάρτης06-04-2020 17:22   

ΣΠΑΡΤΗ. Σε συνέχεια της 1ης Συνάντησης των Συλλογικών Φορέων του Δήμου Σπάρτης, που έγινε με πρωτοβουλία και οργάνωση του Ινστιτούτου Σπάρτης, δημοσιεύονται τα πρακτικά της Συνάντησης για ενημέρωσή κάθε ενδιαφερόμενου που θα ήθελε  συνεννόηση με φορείς για συνεργασία με βάση τις δραστηριότητες που καταθέτει ο κάθε φορέας.

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, 6-9μμ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Λακωνίας η 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με αντικείμενο την διαμόρφωση πρότασης προς το ΝΠΠΠ του Δήμου Σπάρτης για τον σχεδιασμό πολιτιστικής πολιτικής και την κατάθεση προτάσεων για την υποστήριξη των συλλογικών μη κερδοσκοπικών φορέων του Δήμου .

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν 63 φορείς και απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους είχε αποσταλεί από το Ινστιτούτο Σπάρτης προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθεια καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να γίνει μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των φορέων. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 49 συλλογικοί φορείς.

Από τους φορείς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο  διαφαίνεται ότι πολλοί έχουν πολλαπλές δραστηριότητες , στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη συνεργειών και την εξοικονόμηση πόρων, ανθρώπινων και υλικών. Συγκεκριμένα η γεωγραφία των δραστηριοτήτων των περισσότερων πολιτιστικών φορέων του Δήμου Σπάρτης παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 • Οχτώ σύλλογοι ασχολούνται με/ και μεδραστηριότητες λαογραφικούπεριεχομένου
 •  
 • Ένας σύλλογος ασχολείται με/ και μεδραστηριότητες θεατρικού περιεχομένου
 •  
 • Οχτώ σύλλογοι ασχολούνται με/ και μεδραστηριότητες περιβαλλοντικού περιεχομένου
 • Εικοσιεννέα (29) σύλλογοι ασχολούνται με/ και μεδραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου
 • Ένας σύλλογος ασχολείται με/ και μεδραστηριότητες αναπτυξιακού περιεχομένου
 • Δύο σύλλογοι ασχολούνται με/ και μεδραστηριότητεςερευνητικούπεριεχομένου
 •  
 • Τρεις σύλλογοι ασχολούνται με/ και μεδραστηριότητες περιεχομένου που κυρίως απευθύνεται σε νέους
 • Ένας σύλλογοι ασχολείται με/ και μεδραστηριότητες ορειβατικούπεριεχομένου
 • Ένδεκα σύλλογοι ασχολούνται με/ και μεδραστηριότητες ιδιαίτερου περιεχομένου ( με θέματα παιδαγωγικού, εξωραϊστικού, αγροτικού , επιμορφωτικού χαρακτήρα, με θέματα κοινωνικής ωφέλειας, με θέματα Ποντίων )

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε μία ευρεία διασπορά δραστηριοτήτων , καθώς και μία ευρεία τεχνογνωσία εκ μέρους των συλλογικών εθελοντικών φορέων, που αν αξιοποιηθούν  με την ανάπτυξη συνεργειών θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στον Δήμο Σπάρτης και ευρύτερα στην Λακωνία, τα οποία από μόνος του ο καθένας δεν μπορεί να επιτύχει.

Κατά συνέπεια το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την  1η Συνάντηση των Συλλογικών φορέων του Δήμου Σπάρτης είναι ότι  απαραίτητος όρος για την αποτελεσματική και αναπτυξιακή λειτουργία των συλλογικών φορέων είναι:

 • Η καταγραφή των δραστηριοτήτων των συλλόγων
 • Η καταγραφή της τεχνογνωσίας και της περιουσίας κάθε συλλόγου
 • Η προσπάθεια διαμόρφωσης συνεργασιών μεταξύ των συλλόγων θεσπίζοντας κίνητρα χρηματοδότησης των συνεργειών

Από τις απαντήσεις των συλλογικών φορέων καταφαίνεται ότι  έχουν πραγματοποιήσει  ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και απαιτητικές εκδηλώσεις, στοιχείο πολύ χρήσιμο  που μπορεί να αξιοποιηθεί  στην διαμόρφωση μιας πολιτικής υποστήριξης των συλλογικών φορέων. Βλέπουμε ότι οι συλλογικοί εθελοντικοί φορείς του Δήμου Σπάρτης έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες :

 • Δεκατρείς σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής , φωτογραφίας
 • Είκοσι σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει μουσικές, θεατρικές και εν γένει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
 • Είκοσι οχτώ σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει εκδηλώσεις που σχετίζονται με την τοπική παράδοση , όπως αναβίωση τοπικών εθίμων,πανηγύρια, γαστρονομικές εκδηλώσεις
 • Έξι σύλλογοι ασχολούνται με εκπαιδευτικά σεμινάρια/εργαστήρια σχετικά με τον πολιτισμό, με την ιστορία και με ξεναγήσεις
 • Πέντε σύλλογοι ασχολούνται αποκλειστικά ή και με πολιτιστικά προγράμματα για νεολαία
 • Δύο σύλλογοι ασχολούνται με προγράμματα που απευθύνονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του δήμου (μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες κα)
 • Εννέα σύλλογοι ασχολούνται με επιμορφωτικές εκδηλώσεις σχετικές με την ανάπτυξη του τόπου
 • Εννέα σύλλογοι ασχολούνταιμε ενημερωτικές ημερίδες
 • Πέντε σύλλογοι ασχολούνται σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας
 • Τρεις σύλλογοι ασχολούνται με εκδηλώσεις που εστιάζουν στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα με ιδιαίτερη αναφορά στοντουρισμό 
 • Οχτώ σύλλογοι ασχολούνται με αμιγώς αθλητικά θέματα

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ένα από τα θέματα που δεν κοστίζουν οικονομικά , αλλά που φαίνεται να απασχολεί τους συλλογικούς φορείς του Δήμου Σπάρτης είναι η έλλειψη συντονισμού των πραγματοποιουμένων εκδηλώσεων , οι οποίες φαίνεται ότι ως επι το πλείστον αναπτύσσονται από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες . Αυτή η συσσώρευση των εκδηλώσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται σε πολλούς παράγοντες :

 • Εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους
 •  
 • Έλλειψη αιθουσών για μεγάλες εκδηλώσεις στο Δήμο κατά τους χειμερινούς μήνες
 • Ύπαρξη υποδομών για μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους

Από τις απαντήσεις των συλλόγων φαίνεται ότι η  πλειοψηφία των συλλογικών εθελοντικών φορέων του Δήμου Σπάρτης αισθάνεται ότι υπάρχει μεγάλη έως και μέτρια  σύμπτωση εκδηλώσεων με αποτέλεσμα την αλληλοεπικάλυψη και επομένως την μεγάλη διασπορά της συμμετοχής των δημοτών και των επισκεπτών.

Για τον λόγο αυτό η πρόταση προς τον Δήμο Σπάρτης και προς το ΝΠΠΠ του Δήμου είναι να συμβάλει στον συντονισμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους , οι οποίοι παρατίθενται σύμφωνα με την αξιολογική σειρά που τους προσέδωσαν οι συλλογικοί φορείς. Συγκεκριμένα προτείνουν :

 • facebook προκειμένου οι φορείς να ενημερώνονται πότε υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις στον Δήμο
 • Ή την δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου κατοχύρωσης ημερομηνίας, ώστε την ίδια ημερομηνία να μην μπορεί να την κατοχυρώσει άλλος φορέας της ίδιας τοπικής κοινότητας
 • Ή την δημιουργία γραφείου στον Δήμο που θα συντονίζει τουλάχιστον τις μεγάλεςεκδηλώσεις
 • Ή τέλος την δημιουργία συντονιστικού οργάνου εκ μέρους των ίδιων των φορέων που θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τριάντα πέντε από τους συλλογικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην 1η Συνάντηση των Συλλογικών Φορέων του Δήμου Σπάρτης παρουσίασαν ο καθένας από τρεις επιτυχημένες εκδηλώσεις τους , οι οποίες είναι στην διάθεση όλων των άλλων φορέων προκειμένου να συνεργαστούν για να τις επαναλάβουν σε άλλες κοινότητες του Δήμου Σπάρτης.

‘Έτσι διαμορφώνεται ένα καλάθι από 120 επιτυχημένες εκδηλώσεις εκ των οποίων οι περισσότερες θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλες περιοχές του Δήμου Σπάρτης,  μέσα από συνέργειες που μπορούν να αναπτύξουν οι σύλλογοι.

Η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων κρίθηκε από το γεγονός ότι εκπλήρωσαν κάποια κριτήρια όπως:

 • Ήταν εξωστρεφείς εκδηλώσεις και ανέπτυξαν μεγάλο επικοινωνιακό αποτέλεσμα
 • Προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό επισκεπτών είτε λόγω του θεσμικού τους χαρακτήρα, είτε λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα τους, είτε λόγω της επιτυχημένης χρονικής επιλογής για την υλοποίησή τους
 • Ανάδειξαν με επιτυχία τα πολιτισμικά χαρακτηριστικάκαι τα μνημεία του τόπου αναφοράς τους και συνάμα πρόβαλαν τα ήθη και έθιμα του τόπου καθώς καιτα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της περιοχής
 • Ήταν ιδιαίτερα παιδαγωγικές και συνάμα ψυχαγωγικές
 • Πρόσφεραν διασκέδαση
 • Ενεργοποίησαν νέους ανθρώπους

Παρουσιάζουμε τις δράσεις που οι ίδιοι οι φορείς καταχώρησαν στο ερωτηματολόγιο και προτείνουμε την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συλλόγων ( κορωναϊού θέλοντος), ώστε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις να επαναληφθούν σε άλλα χωριά, εμπλουτίζοντας έτσι το εύρος των επιλογών μας     ( η σειρά με την οποία αναφέρονται οι συλλογικοί φορείς είναι τυχαία):

 1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ
  • Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΑΙΩΝ ΜΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΣΑΜΙΔΩΝ
 2. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
 3. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣΠΟΛΥΔΕΥΚΗ «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ» 2. «ΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ» ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 • «ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΟΡΙ», ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΔΑΛΙΟΥ
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
  • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
 2. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ)

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
  • ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑ Κ. Μ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
  • ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
  • ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ»)

 

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ &

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑ ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ»

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ, διοργανώνονται στο πρώτο μισό του Ιουλίου κάθε χρόνο από το  2014. Έχουν  διοργανωθεί επί 6 συνεχόμενα έτη και το 2020 θα είναι η 7η φορά. Στόχος τους η καθιέρωση ενός πολιτιστικού δρώμενου, με αφετηρία τη λογοτεχνία και θεματικές που προσεγγίζονται μέσα από αυτή, καθώς και με δυνατότητα να εμπλουτίζεται από άλλες τέχνες –κινηματογράφος, θέατρο, εικαστικά- με συναφή θεματολογία. Έχουν παρουσιάσει ως τώρα τον «Θανάση Βαλτινό του Πάρνωνα», την «αισθαντική γραφή της Ελένης Σαραντίνη», τα «Πέτρινα χρόνια της Λακωνίας στα διηγήματα του Δημήτρη Πετσετίδη», το «διαχρονικό Καβάφη μέσα από τα μυθιστορήματα της Έρσης Σωτηροπούλου», την Άλκη Ζέη, με την προβολή της βιογραφικής της ταινίας «Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης» και ένα αφιέρωμα στον Τσιντζινιώτη ποιητή Γιάννη Βουλουμάνο παράλληλα με συζήτηση με θέμα «η ποίηση στη ζωή μας». Στις εκδηλώσεις αυτές έχουν προσκληθεί και συμμετάσχει ως ομιλητές σημαντικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής διανόησης (Θανάσης, Βαλτινός, Δημήτρης Ραυτόπουλος., Δημήτρης Πετσετίδης, Δημήτρης Αλεξίου, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Μαργαρίτα Μαντά, Μαρία Στασινοπούλου, Άλκη Ζέη, Ελένη Σαραντίτη, Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Έρση Σωτηροπούλου, Vicente Fernandez-Gonzalez, Νίκος Δαββέτας, Κατερίνα Σχινά, Αριστέα Παπαλεξάνδρου), ενώ το σαββατοκύριακο που πραγματοποιούνται συγκεντρώνονται στα Τσίντζινα άνθρωποι με ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία από τη Σπάρτη και την Αθήνα, περίπου 200 παρευρισκόμενοι. 2. Αφιέρωμα σε σημαντικές προσωπικότητες από τα Τσίντζινα 3. Εκπαιδευτικός περίπατος στο χωριό, δράση για παιδιά και μετάλους, με πραγματολογικά στοιχεία για τον παλαιότερο τρόπο ζωής και τις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες).

 

 1.  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΑΛΚΕ – ACTIVATE  NOW 
 2. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
 3. ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΡΓΑ (LOCALON)
 4. COFFEE – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ
 2. ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ – ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
 3. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΩΝ
 4. ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

 1.  
 2. «ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ - ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» - ΑΝΑΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 3. «Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ» - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 4. «ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», ΑΘ. ΣΤΡΙΚΟΣ, Τ.ΑΞ/ΚΟΣ ΕΛΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ «Ο ΠΟΝΤΟΣ»
 • Η ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)

 

 1. «ΤΑ ΚΟΤΡΩΝΙΑ» ΠΟΛΟΒΙΤΣΑΣ   
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ MEZZO SOPRANO ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ,
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΟ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ,
 • ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΑΣ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΕ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
 2. ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
 3. ΤΑ «ΘΕΡΑΠΝΕΙΑ» ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 4. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑ 
 • ΘΕΡΑΠΝΕΙΑ 2017, 2018 , 2019)

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ
 2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 3. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ
 • ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΟΚΟΜΜΑΤΑΣ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
 • ΘΕΡΑΠΝΕΙΑ, ΠΑΡΤΙΝΕΟΛΑΙΑΣ,
 • ΟΜΙΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BULLING

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ» 
  • ΠΑΝΗΓΥΡΙ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,
  • ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,
  • ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ,
 •  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΥΣΣΟΥ «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ»
 2. ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 3. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΧΟ ΧΩΡΙΟΥ – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
 4. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ – ΜΕΝΕΛΑΪΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 22 ΧΙΛ.)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΟΡΙ 2011»
 2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
 3. ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
 4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

(ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΕΛΑΒΕ ΠΡΙΝ 2 ΜΗΝΕΣ)

 

 1. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ «Η ΕΛΑΙΑ»  
 • ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΧΟΡΟΥΣ & ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ,
  • ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

 

 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΑΡΑ «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 4. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
  • ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΟΥΣΤΙΑΝΙΣΤΩΝ – ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  • ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ,Α’ 15ΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ)

 

 1. Κοιν.Σεπ. VAMVAKOU REVIVAL
 • MOUNTAIN RUN – ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΥΡΙΚΗΣ    ΣΚΗΝΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
 • &A ΡΕΣΙΤΑΛ ΓΙΑ 2 ΚΙΘΑΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΛΥΡΑ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΙΑ,  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 7ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ 
 • ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
 • ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ & ΞΕΝΟ ΡΕΠΕΡΤΌΡΙΟ)

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»
 • ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ,
 • ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ,
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ RALLY  ΑΥΤ/ΤΩΝ)

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ «Η ΑΜΙΛΛΑ» 
 • ΠΑΝΗΓΥΡΙ,
 • ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ & ΨΥΧΟΛΟΓΟ,
 • ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ & ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙΑ)

 

 1. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» 
 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
 3. ΚΥΠΕΛΛΟ «ΓΕΩΡΓΙΑ Δ. ΓΕΡΟΥΛΑΚΟΥ»
 4. «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 20..»
 • «ΘΕΟΦΙΛΑΝΕΙΑ 20..»)

 

 1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «Η ΖΟΥΠΑΙΝΑ»
 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5
 4. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ & ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ «Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ» 
 2. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26/7 ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ
 3. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
 4. ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ)

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΥΓΕΤΟΥ «Η ΛΟΥΣΙΝΑ»
 2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
 3. ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 3ΗΜΕΡΟ)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
 2. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ANCARDIA
 3. ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ, ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ
 • 3.. ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΤΣΑΚΗ)

 

 1.  
 2. ΕΤΗΣΙΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 3. ΣΥΝΑΥΛΙΑ Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ
 4. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΠΑΜΠΗ ΤΟΚΑ ΣΤΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ)

 

 1. ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΛΕ.ΦΩΣ)
 2. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ»
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΙΓΜΕΣ»
 4. ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΩΝΑ «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» 2017 ΣΤΙΣ 29/7/2017 ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ)

    

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ
  • ΟΙΝΟΥΝΤΙΑ 2017- ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥΝΤΑ
  • ΟΙΝΟΥΝΤΙΑ 2018- ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΑΜΟ
  • ΟΙΝΟΥΝΤΙΑ 2019 – ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

 

 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 • ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CD ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΫΓΕΤΗΣ
 • ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ SAPIENZA- ΤΑΡΑΣ)

Επειδή , λοιπόν, στο Δήμο Σπάρτης υπάρχει όλο αυτό το απόθεμα δραστηριοτήτων , αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο που τις υλοποιεί , θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον Δήμο και από το ΝΠΠΠ Σπάρτης κατά προτεραιότητα οι συνέργειες που θα προταθούν

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι Συλλογικοί φορείς στην ερώτηση σχετικά με τις ανάγκες των συλλόγων για υποστήριξη, η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι διαπιστώνει:

 1. Έλλειψη ενημέρωσης για τους φορείς χρηματοδότησης και για τις

ευκαιρίες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα

 1. Έλλειψη εμπειρίας για την αναζήτηση προγραμμάτων στοδιαδίκτυο
 2. Έλλειψη ραφειοκρατικής- γραμματειακήςυποστήριξης
 3. Ανάγκη για ανάπτυξη συνεργειών με πιο έμπειρους φορείς

Αρκετοί σύλλογοι δήλωσαν:

 1. Έλλειψη συνεργειών και κλίματος εμπιστοσύνης με άλλους φορείς
 2. Προβλήματα υποδομών

Ελάχιστοι σύλλογοι έχουν  πρόβλημα με χρήση υπολογιστών και ξένων γλωσσών

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία δομής υποστήριξης των συλλογικών φορέων του Δήμου Σπαρτης προκειμένου να  προσεγγίσουν τις πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης που υπάρχουν και εκ των οποίων ελάχιστες έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τους

συλλογικούς φορείς του Δήμου Σπάρτης. Ίσως αυτό το ρόλο θα μπορούσε να παίξει το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από τις απαντήσεις των συλλογικών φορέων μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

 1. Ο Δήμος Σπάρτης και το ΝΠΠΠ πρέπει να παρουσιάσουν ενιαίοστρατηγικό σχέδιο για την πολιτιστική- αθλητική- περιβαλλοντική ανάπτυξη για τα επόμενα 4 χρόνια προκειμένου οι συλλογικοί φορείς να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό και τις δράσεις τους και να προχωρήσουν στον σχεδιασμό συνεργειών στα πλαίσια αυτού του προγραμματισμού του Δήμου Σπάρτης
 2. Ένα σχέδιο πολιτιστικής- αθλητικής- περιβαλλοντικήςανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις και ξεχωριστά κριτήρια χρηματοδότησης για τις δράσεις των συλλόγων των τοπικών κοινοτήτωνκαι ξεχωριστά κριτήρια χρηματοδότησης για τις δράσεις των συλλόγων για την Σπάρτη, με διακριτό προϋπολογισμό σε κάθε περίπτωση
 3. Η εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτιστικής- αθλητικής- περιβαλλοντικήςανάπτυξης από τον Δήμο Σπάρτης και από το ΝΠΠΠ πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού γίνει διαβούλευση με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείςκαι εν γένει με την κοινωνία των πολιτών
 4. Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια αξιολόγησης για την χρηματοδότηση των συλλόγων Διαφορετικά πρέπει να είναι τα κριτήριο χρηματοδότησης των συλλογικών φορέων των μικρών χωριών και διαφορετικά τα κριτήρια χρηματοδότησης των συλλογικών φορέων στα κεφαλοχώρια και στην έδρα του Δήμου, πάντα με κεντρικό άξονα την υλοποίηση του κεντρικού σχεδιασμού του Δήμου Σπάρτης
 5. Οι δράσεις πολιτιστικής- αθλητικής- περιβαλλοντικήςανάπτυξης για την Σπάρτη θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και να υπηρετούν και την ανάπτυξη του πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού
 6. Γενικά πρέπει να ενισχύονται δράσεις που αναδεικνύουν τα συγκριτικάπλεονεκτήματα κάθε πρώην Δήμου ( παραδόσεις, τοπία, αρχιτεκτονική κλπ) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 7. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα για χρηματοδότηση σε μεσο-μακροπρόθεσμα προγράμματα (διετίας, τριετίας) κυρίως στους συλλογικούς φορείς της πρωτεύουσας
 1. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα για χρηματοδότηση σε συνέργειες και ανταλλαγέςμεταξύ των συλλογικών φορέων για λόγους οικονομίας και ανάπτυξης δομών πολιτισμού, καθώς και σε συμπληρωματικές δραστηριότητες των συλλογικών φορέων
 2. Σύμφωνα με την άποψη των περισσοτέρων συλλογικών φορέων είναι πλέον αναγκαίο λόγω των πολλών χρηματοδοτικών ευκαιριών( οι περισσότερες των οποίων παρουσιάστηκαν και στην 1η Συνάντηση των συλλογικών φορέων) να δημιουργηθεί ειδικό γραφείο υποστήριξης των συλλογικών φορέων ώστε όλοι να μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή σε προγράμματα του ΥΠΠΟΑ
 3. Δημιουργία της Στέγης των Συλλογικών Φορέων στην Σπάρτη, όπου θα μπορούν να στεγαστούν οι συλλογικοί φορείς και να υποστηρίζονται με την κάλυψη βασικών λειτουργικών τους δαπανών από τον Δήμο Σπάρτης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι σύλλογοι καταθέτουν κάποιες προτάσεις για την πραγματοποίηση μεγάλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τον Δήμο Σπάρτης σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών ( η σειρά με την οποία αναφέρονται οι συλλογικοί φορείς είναι τυχαία):

 

 1. ΤΩΡΑ ΑΛΚΕ – ACTIVATE  NOW
 • ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
 • ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΔΑΛΙΟΥ
 • ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ»
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

 1.  
 • «ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΑ «ΜΕΝΕΛΑΙΑ» ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟ

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ
 • ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΥΣΣΟΥ «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ»
 • ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
 • ΑΓΩΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ Η ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

 

 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΑΡΑ «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
 • ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΡΕΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

 1. Κοιν.Σεπ. VAMVAKOU REVIVAL 
 • ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» 
 • ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ – ΧΟΡΟΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ «Η ΑΜΙΛΛΑ» 
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΧΩΡΑΣ - & ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 1. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
 • ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ CAMP)

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΕΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ)
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
 • ΟΡΕΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΥΓΕΤΟΥ «Η ΛΟΥΣΙΝΑ» 
 • ΟΡΕΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
 • ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΥΣΣΟΥ «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ»
 • ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ
 • ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΘΕΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

 

 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 • ΔΙΑΡΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Τα πρακτικά της παραπάνω συνάντησης των συλλογικών φορέων  αποστέλλονται σε όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην παραπάνω συνάντηση.

Στην περίπτωση που κάποιοι φορείς επιθυμούν να συνεργαστούν με άλλους συλλογικούς φορείς είτε για να παρουσιάσουν δικές τους δράσεις σε άλλες τοπικές κοινότητες , είτε να παρουσιάσουν δράσεις άλλων φορέων στην δική τους τοπική κοινότητα, μέσα από τις δραστηριότητες των φορέων που καταγράφηκαν και παρουσιάζονται στο παρόν πρακτικό, μπορούν να έλθουν απ’ ευθείας σε επικοινωνία με τους άλλους φορείς.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ