Θα συνεδριάσει, δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης16-03-2020 14:30   

ΣΠΑΡΤΗ. Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την 20-03-2020 ημέρα  Παρασκευή.
     
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.5 Ν.3852/2010 για τις διαδικασίες δια περιφοράς απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται,  ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν το Προεδρείο, το αργότερο ως την 20-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συμμετοχή τους ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και για τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Θέματα

1ο Περί μείωσης τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2020 ως  κατεπείγον μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο   Πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών αρχομένης από 01/04/2020. Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

3ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2017». Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

4ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ ΤΡΥΠΗΣ 2017». Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ