Όσοι πλημμύρισαν στη Σκούρα Σπάρτης ζητούν ενίσχυση06-03-2020 10:47   

ΣΠΑΡΤΗ. Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης μπορούν να υποβάλουν οι πληγέντες από την πλημμύρα της 15/12/2018 στην Κοινότητα Σκούρας, σύμφωνα με πρόσκληση που εξέδωσε ο ΕΛΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι που υπέστησαν ζημιές στο σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως την Τρίτη 17 Μαρτίου, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν θα γίνονται δεκτές εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση της υποβολής, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα. Κάθε κάτοχος που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε, υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο την σχετική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης. Η αίτηση υποβάλλεται, ατελώς, σε ηλεκτρονική μορφή από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της υπηρεσίας.
Αρμόδιος ανταποκριτής ΕΛΓΑ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στην Κοινότητα Σκούρας, έχει οριστεί η κ. Γεωργία Βουλούκου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2731022226 ή 2731081866 (εσωτ.114).

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ