Με 44 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης05-12-2019 19:41   

ΣΠΑΡΤΗ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης συνέρχεται την Δευτέρα 9/12/19 ώρα 19:00 με 44 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

1ο Παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου δημοτικού κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΠΟΑ)
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

2ο  Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων Δ.Ε. Σπάρτης            
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

3ο Εξέταση αιτήματος  της κ. Ιωάννας  Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, για έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της  αιτούσας.
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

4ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση VIII: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

5ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

6ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Χ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

7ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

8ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΧ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

9ο Τροποποίηση της αρ. 701/2018 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

10ο Τροποποίηση της αρ. 119/2019 ΑΔΣ και εξουσιοδότηση υπογραφής της παράτασης σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

11ο Εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Οικονομικής Υπηρεσίας για την διενέργεια  οικονομικών συναλλαγών πράξεων ΠΔΕ
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

12ο Επικαιροποίηση του ορισμού υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2019
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

13ο Περί Αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2020
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

14ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2020
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

15ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2020
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

16ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2020
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

17ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικονομικού έτους 2020
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

18ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2020
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

19ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

20ο Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945 ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΚΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ’’» -Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σπάρτης και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

21ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ »
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

22ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

23ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός

24ο Ορισμός μελών Επιτροπής προστασίας και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

25ο Ορισμός μελών Επιτροπής Πολεοδομικού –χωροταξικού  σχεδιασμού και περιβάλλοντος  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

26ο Ορισμός μελών Επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

27ο Ορισμός μελών Επιτροπής αποδόσεων τιμών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

28ο Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

29ο Ορισμός μελών Επιτροπής τελετών (εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, τιμητικών διακρίσεων, ψηφισμάτων) - (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

30ο Ορισμός μελών Επιτροπής  επεξεργασίας προβολής και ανάπτυξης θεμάτων νεολαίας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

31ο Ορισμός μελών Επιτροπής κληροδοτημάτων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

32ο Ορισμός μελών Επιτροπής εθελοντισμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

33ο Ορισμός μελών Επιτροπής αστικών αναπλάσεων και αθλητικών παρεμβάσεων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

34ο Ορισμός μελών Επιτροπής αδελφοποιήσεων (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

35ο Ορισμός μελών Επιτροπής περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

36ο Ορισμός μελών Επιτροπής πρωτοβάθμιας φροντίδας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

37ο Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους - Επιτροπή προσβασιμότητας (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

38ο Ορισμός μελών Επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

39ο Ορισμός μελών Επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

40ο Ορισμός μελών Επιτροπής καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

41ο Ορισμός μελών Επιτροπής αντιμετώπισης θεμάτων ΑΜΕΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

42 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

43ο Ορισμός μελών Επιτροπής  ανάδειξης αρχαιολογικών θησαυρών – Μουσείων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

44ο Ορισμός μελών Επιτροπής θεματικών πάρκων  (άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ