Συνεργασία Ταχυμεταφορών με το Επιμελητήριο Λακωνίας03-12-2019 09:14   

ΛΑΚΩΝΙΑ. Το Επιμελητήριο Λακωνίας στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, υπηρεσιών μεταφοράς φακέλων και δεμάτων εντός και εκτός νομού Λακωνίας (ελληνική επικράτεια) για το 2020 με δυνατότητα επέκτασης αυτής για 2 έτη (ανανέωση ανά έτος με τη σύμφωνη γνώμη των μερών).

Κριτήριο επιλογής θα είναι τόσο η οικονομική προσφορά όσο και η οργάνωση της επιχείρησης και η δυνατότητά της να παραλαμβάνει και παραδίδει αλληλογραφία σε όλες της περιοχές της Λακωνίας αλλά και της Ελλάδας, ακόμη και σε δυσπρόσιτες.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Επιμελητήριου Λακωνίας και η καταβολή της θα πραγματοποιείται μηνιαίως, κατά τις προγραμματισμένες πληρωμές της υπηρεσίες και εφόσον η ανάδοχος εταιρία καταθέτει εγκαίρως το παραστατικό με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται). Στην καταβολή της δαπάνης θα πραγματοποιούνται οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο ΦΠΑ βαραίνει το Επιμελητήριο.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες ταχυμεταφοράς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά – με ισχύ ενός μήνα από την κατάθεση – και το προφίλ/δυνατότητες της επιχείρησης έως 10/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο e-mail [email protected] ή ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία  του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Ξανθάκη 3, 23200 Γύθειο. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις καλείτε στο τηλ: 2733022279 εσωτ. 25, υπεύθυνη κα Ε. Γκαραβέλη.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ