Το Σύνταγμα ως υπέρτατος θεμελιώδης Νόμος του Κράτους02-11-2019 08:31   

Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης*

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει για υποθέσεις που φθάνουν σε αυτό: είτε απευθείας με την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης από κάποιον που έχει έννομο συμφέρον. Είτε μετά από άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης τακτικού Διοικητικού δικαστηρίου , στο οποίο έχει προσφύγει ο πολίτης κατά διοικητικής πράξης ή άλλης πράξης του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα επί Προεδρικών διαταγμάτων.                                                  

Η χώρα μας, δεν διαθέτει Συνταγματικό δικαστήριο και απαιτείται προηγούμενη πράξη της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να εφαρμοστεί μια δικαστική απόφαση. Η πράξη αυτή της δημόσιας διοίκησης, συνήθως καθυστερεί υπερβολικά, επικαλούμενη ως αιτιολογία καθυστέρησης, την έλλειψη πόρων. Εάν υπήρχε Συνταγματικό δικαστήριο, τότε η απόφαση του, θα είχε ισχύ νόμου, θα ήταν άμεσα εκτελεστή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη πράξη της δημόσιας διοίκησης.                                                                                Ο Έλληνας πολίτης ως πολίτης κράτους μέλους της ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούται να καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαϊκή επιτροπή. Η ευρωπαϊκή επιτροπή κατά καιρούς, έχει καταδικάσει την χώρα μας, με πρόστιμα, προκειμένου να συμμορφωθεί και να  πάψει η παραβίαση δικαιωμάτων.                              

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει Ευρωπαϊκο Σύνταγμα, αλλά κανονισμούς, οδηγίες και το εθνικό Σύνταγμα του κάθε κράτους μέλους.                            
Το Σύνταγμα της Ελλάδος, αποτελεί τον υπέρτατο θεμελιώδη νόμο του κράτους. Η εφαρμογή του, είναι υποχρεωτική και υπερισχύει των νόμων.
Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος, ως υπέρτατου θεμελιώδη νόμου του κράτους, για την προσαρμογή του, στην σημερινή εποχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το επαίσχυντο και ντροπιαστικό άρθρο 86 του Συντάγματος, περί ποινικής ευθύνης μελών της Κυβέρνησης. Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της για δίωξη, μόνον μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου, που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. Γεννάται όμως, ζήτημα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και ερμηνείας διατάξεων του Συντάγματος.
 Όπως αναφέρει το Άρθρο 28 του Συντάγματος, για να γίνουν αποδεκτοί περιορισμοί ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη θίγονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το άρθρο 28 αποτέλεσε θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όμως επ' ουδενί δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο έλεγχος που ασκείται σήμερα είναι σύμφωνος με τις επιταγές του Συντάγματος. Όμως, υπήρξε σαφέστατη παραβίαση του άρθρου αυτού, με την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για 99 χρόνια και με την εποπτεία για βασικά εσωτερικά μας θέματα, από ξένους παράγοντες, με βάση τα μνημόνια.

 Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα άρθρα 26 και 87 του Συντάγματος. Αναφέρονται στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, συγκεκριμένες μεταθέσεις και προαγωγές δικαστών, καθορίζονται με απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης. Πολλές είναι και οι καταγγελίες δικαστών, για πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο των ανεξάρτητων δικαστών. Παρεμβάσεις που αμαυρώνουν την εικόνα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και μόνο προβλήματα δημιουργούν στην λειτουργία της. Οι νόμοι που υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι δικαστές, ψηφίζονται από τους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, αναφέρει ότι η δημόσια διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις. Όμως, στην Ελλάδα δεν υφίσταται Συνταγματικό Δικαστήριο και απαιτείται προηγούμενη πράξη της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να εφαρμοσθεί μία δικαστική απόφαση. Η πράξη αυτή της δημόσιας διοίκησης, καθυστερεί υπερβολικά, επικαλούμενη ως αιτιολογία καθυστέρησης, συνήθως την έλλειψη πόρων, για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

*Δικηγόρος Αθηνών  

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
* Τα άρθρα αναγνωστών δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ