Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης αποφασίζει τη σύνθεση Νομικών Προσώπων και Επιτροπών13-09-2019 13:46   

ΣΠΑΡΤΗ. Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 36 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Θα ορισθούν μέλη στα Νομικά Πρόσωπα και στις Επιτροπές του Δήμου, θα συζητηθεί το θέμα αξιοποίησης του Αεροδρομίου Σπάρτης, τεχνικά και οικονομικά θέματα.

1ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης»  Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

2ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης»   
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

3ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»  
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

4ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»   
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

5ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης»  
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

6ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

7ο Ενέργειες για αξιοποίηση, επαναλειτουργία αεροδρομίου Σπάρτης - Εξουσιοδότηση κ.Δημάρχου.
Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

8ο Ορισμός μελών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου  
Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

9ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

10ο Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής:  κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

11ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

12ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης ο οποίος θα εκπονήσει την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και για την ωρίμανση των διαδικασιών σχεδιασμού του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

13ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του ΝΠΔΔ «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Α’ Παιδικό Σταθμό».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

14ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑ Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

15ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, του Εθνικού Κέντρου  Έρευνας  και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) και Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

16ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Σπάρτης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης: «Bελτίωση και αναβάθμιση της οδού που συνδέει την Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου στην Χ.Θ.20+550,00 με την υπ' αριθμ. 15 Επαρχιακή Οδό «Διακλάδωση Καμινίων Ποταμιάς προς Εθνικό Οδό 19 χλμ) Σπάρτη Ποταμιά» στην Χ.Θ 1+450,00».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

17ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σπάρτης με το Ελληνικό Δημόσιο -Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη γηπέδου τένις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Παρορίου».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

18ο Ορισμός δύο (2) μελών Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρωτών τους, ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής:  κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

19ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της  Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών, Τουριστικών Και Διοικητικών Δραστηριοτήτων».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

20ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του  ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: «Έργα και προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

21ο Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή - ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου».
Εισηγητής:  κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος

22ο Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

23ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση»
Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Δεδεδήμου

24ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

25ο Γνωμοδότηση επί της αριθ.70/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  την 17η  και 18η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση στάθμευσης οχημάτων ιστορικού χαρακτήρα (αντίκες)»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

26ο Έγκριση της αριθ.71/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 21η και 22η Σεπτεμβρίου 2019 για διευκόλυνση διεξαγωγής του αγώνα ‘‘14ο  Εντούρο Λεωνίδας’’»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

27ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

28ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων  του  Δήμου
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

29ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ», αναδόχου Κ/Ξ  Π.ΜΑΝΗΣ – Ι.ΛΙΒΑΝΟΣ
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

30ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

31ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 8-5-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

32ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

33ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

34ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ» αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Καπονικολός  

35ο Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Σπάρτης (Α.Μ.Ο.Σ.)
Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου

36ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων» για τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες μνήμης Μόρφου» - Ορισμός μελών- Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
Εισηγήτριες:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου  και κ. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

Ετικέτες: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμος Σπάρτης
 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ