Αντιδημαρχίες και προεδρίες στον Δήμο Άργους Μυκηνών04-09-2019 08:24   

ΑΡΓΟΣ. Με απόφασή του  Δημάρχου  Άργους-Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου  ορίστηκαν οι νέοι  αντιδήμαρχοι του Δήμου Άργους-Μυκηνών  ως εξής:
Ο Δήμαρχος ορίζει, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανασόπουλο Ιωάννη, Γκαβούνο Νικόλαο, Κρίγγο Δημήτριο, Οικονόμου Θεόδωρο, Παπαϊωάννου Παναγιώτη, Πετσέλη Χρήστο και Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Μυκηνών με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 2.9.2019 μέχρι και 31.8.2020 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:

1ον
Στον κ.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου. Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών. Λειτουργίας Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη και κληροδοτημάτων. Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

2ον
Στον κ. ΓΚΑΒΟΥΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα. Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του. Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου. Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου.


3ον
 Στον κ. ΚΡΙΓΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Λειτουργίας των Γραφείων α)Εσόδων, β)Περιουσίας και γ)Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών. Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους. Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων. Κτηματολογίου. Προώθησης πολιτιστικών δράσεων. Αδελφοποιήσεων. Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου. Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών. Λειτουργίας Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Τουρισμού της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού. Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.


4ον
Στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ. Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών. Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών. Λειτουργίας του Γραφείου Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. Συντήρησης πρασίνου και κήπων. Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο. Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου. Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Λυρκείας, Κουτσοποδίου και Κοινότητας Αλέας.


5ον
Στον κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων, Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής. Έκδοσης οικοδομικών αδειών. Πολεοδομικών εφαρμογών. Ελέγχου κατασκευών-αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων. Συμβουλίου Νέων. Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.


6ον
Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ

Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης. Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων. Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Θεμάτων περιβάλλοντος. Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα. Εποπτείας καθαριστριών σχολείων Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων. Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.  Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

7ον
Στον κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού. Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής. Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Λειτουργίας γραφείων φυτικής - ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής. Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων. Υπηρεσίας αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος [προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας, παροχή εντολής για σφράγιση κ.λ.π.]. Εποπτείας – ελέγχου κοινωφελών και  κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, καθώς και υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών. Λειτουργίας Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.

Β. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:
Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου. Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη. Κοινωνική Πρόνοια. Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ. Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων. Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

Γ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Δούρο ως εξής:
Την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.

Δ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κρίγγος Δημήτριος.


Επιπλέον στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προταθούν από τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών για τις θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου οι εξής:

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πρόεδρος:    Νώτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:    Ρέσκος Παναγιώτης - Μάριος
    
ΝΠΙΔ ΚΕΔΑΜ
Πρόεδρος:    Διολίτσης Πέτρος
Αντιπρόεδρος:    Δήμα - Πετροπούλου Ελισάβετ
    
ΔΕΥΑΡΜ
Πρόεδρος:    Σκούφης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος:    Μαρλαγκούτσος Πέτρος
    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Πρόεδρος:    Δούρος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος:    Μπαντανάς Αχιλλέας
    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρόεδρος:    Σαρρής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:    Μπόμπου - Δανούση Αικατερίνη
    
ΑΡΓΩ Α.Ε.
Πρόεδρος:    Δελής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:    Σαρρής Ανδρέας
Δ/νων Σύμβ.:    Τριγώνης Δημήτριος

Σύνθεση Οικονομική Επιτροπής και επιτροπής Ποιότητα ζωής Δήμου ‘Άργους Μυκηνών

Η σύνθεση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής Ποιότητα ζωής μετά την ψηφοφορία των μελών του ΔΣ και τις  αποφάσεις Δημάρχου με αρ. 2850/2-9-2019 και 2849/2-9-2019 για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2019 εως 6 Νοεμβρίου 2021 έχει ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος, Καμπόσος Δημήτριος Δήμαρχος
Κρίγγος Δημήτριος (με απόφαση Δημάρχου)
Πετσέλης Χρήστος (με απόφαση Δημάρχου)
Οικονόμου Θεόδωρος (εκλογή ΔΣ)
Διολίτσης Πέτρος (εκλογή από ΔΣ)
Σκούφης Παναγιώτης (εκλογή από ΔΣ)
Χειβιδόπουλος Αναστάσιος μείζονα αντιπολίτευση (εκλογή από ΔΣ)
Γκαργκάσουλας Κωσταντίνος μείζονα αντιπολίτευση (εκλογή από ΔΣ)
Πανοβράκος Γεώργιος ελάσσονα αντιπολίτευση (εκλογή από ΔΣ)

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
Πρόεδρος Καμπόσος Δημήτριος Δήμαρχος
Παπαιωάννου Παναγιώτης (με απόφαση Δημάρχου)
Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης (με απόφαση Δημάρχου)
Γιαννακόπουλος Δημήτριος (εκλογή από ΔΣ)
Μαρλαγκούτσος Πέτρος (εκλογή από ΔΣ)
Ρέσκος Παναγιώτης Μάριος (εκλογή από ΔΣ)
Θωμόπουλος Πέτρος μείζονα αντιπολίτευση   (εκλογή από ΔΣ)
Χαρτοφύλλης Νικόλαος μείζονα αντιπολίτευση (εκλογή από ΔΣ)
Κοντός Νικόλαος ελάσσονα αντιπολίτευση (εκλογή από ΔΣ)

Ετικέτες: Δήμος Άργους Αντιδήμαρχοι
 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ