Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης19-06-2019 08:10   

ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική δημόσια συνεδρίαση  θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάρτης την  Τετάρτη 19/6/19 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Καθορισμός των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την προβολή τους.  
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

3ο  Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα: «Ανάκληση της υπ΄αρθ.20/07-05-2019 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του η οποία και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.232/10-05-2019 (ΑΔΑ:6Μ8ΠΩ1Ν-ΧΚ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ΄αριθ.22/15-05-2019 Απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 244/20-05-2019(ΑΔΑ:7Ζ1ΚΩ1Ν-Υ8Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».                  
Εισηγητής:  κ.Σάββας Βελισσάρης

4ο Έγκριση της αριθ.12/10-06-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Περί τροποποίησης  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους 2019»
Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

5ο Αποδοχή παραιτήσεων α) τακτικού μέλους και β) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέων
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

6ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης
Εισηγητής:  κ.Χρίστος Πλειώτας

7ο Παραλλαγή δικτύου υψηλής τάσης έξω από τον οικισμό Βεργαδέικα Λογκανίκου Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

8ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2016»
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

9ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ»
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

10ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ  
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

11ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)και του 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Κ/Ξ Παναγιώτης Μάνης – Ιωάννης Λιβανός
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

12ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων  του  Δήμου
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

15ο Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018»
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή δέσεων»
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός υδραυλάκων»
Εισηγητής:  κ.Ιωάννης Μαντζουράνης

18ο Λύση σύμβασης χρησιδανείου περί παραχώρησης της χρήσης ακινήτου στον τέως Δήμο Πελλάνας
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ