Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΑΜΕΑ Ν. Λακωνίας06-06-2019 09:39   

ΣΠΑΡΤΗ. Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου και ώρα 11:30 π.μ., στο γραφείο του Σωματείου στην πόλη της Σπάρτης.
Τα θέματα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1.    Λογοδοσία Δ.Σ. και έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2018.
2.    Απολογισμός και ισολογισμός ταμείου για το έτος 2018 και έγκριση τους.
3.    Προϋπολογισμός έτους 2019.
4.    Ανάγνωση έκθεσης της Ε.Ε. του Σωματείου.
5.    Ενημέρωση για τη δράση του Σωματείου το τρέχον έτος.
6.    Συζήτηση προτάσεων μελών του Σωματείου.
7.    Γενική ενημέρωση και συζήτηση.
Η συμμετοχή σας στις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητη.
Στην περίπτωση κατά την οποία αδυνατείτε για οποιοδήποτε λόγο να παρευρεθείτε, έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις εργασίες με συστημένη επιστολή που θα πρέπει να αποστείλετε προς το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, στη διεύθυνση του γραφείου της Σπάρτης, Κλεομβρότου 50, Τ.Κ. 23100 το συντομότερο δυνατό. Στην επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς σας, και αυτή να φέρει την υπογραφή σας. Στην επιστολή μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας για τα υπό συζήτηση θέματα, να εγκρίνετε ή όχι τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για το έτος 2018 και να σημειώνετε τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις σας.
Για την επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών είναι απαραίτητο να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο της επιτροπής ΚΕΠΑ ή της εν ισχύ γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού σας φορέα, επιπλέων και την συνδρομή σας.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ