Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης07-05-2019 09:52   

ΣΠΑΡΤΗ. Στις 10-05-2019  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους.
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

2ο Χορήγηση άδειας στη Δημοτική Σύμβουλο κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

3ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Θεόδωρο Τσαγκαρούλη (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

5ο Περί ανάκλησης της 123/2019 απόφασης ΔΣ του Δήμου Σπάρτης (ΑΔΑ: ΩΘΓΨΩ1Ν-Ψ3Α) και λήψη νέας Απόφασης αναφορικά με την διαδικασία υποβολής δηλώσεων ακινήτων του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Περί αποδοχής παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ.Παναγιώτη Ρήγα  από Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης – ορισμός Αντιπροέδρου
Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ