Η απάντηση Αραχωβίτη για το Φράγμα της Κελεφίνας27-03-2019 08:04   

ΛΑΚΩΝΙΑ. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρος Αραχωβίτης απαντά σε Αναφορές των δύο βουλευτών Λακωνίας κ.κ. Γρηγοράκου και Αραχωβίτη σχτικά με το έεγο του Φράγματος της Κελεφίνας

«Απαντώντας στις Αναφορές που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Λ. Γρηγοράκος και Θ. Δαβάκης, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με την οικ. 5659/145423/23-12-2015 Απόφαση της πρώην Mιεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών (νυν Mιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πραγματοποιήθηκε η Οριστική Παραλαβή της Μελέτης του έργου της κατασκευής του φράγματος Κελεφίνας του Ν. Λακωνίας.
Σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την αριθμ. πρωτ. 3310/23-4- 2018 (ΑMΑ: 6ΤΛΓ4653ΠΓ-25Χ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Η εν λόγω Mράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180 εκατ. € με δυνατότητα υπερδέσμευσης και θα χρηματοδοτηθούν εγγειοβελτιωτικά έργα (ταμιευτήρες άρδευσης, αρδευτικά δίκτυα κ.ά.), προϋπολογισμού άνω των 2,2 εκατ. €.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης και με δεδομένο ότι το έργο της κατασκευής του φράγματος Κελεφίνας του Ν. Λακωνίας ήταν διοικητικά ώριμο, η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ υπέβαλλε τη με αριθμ. πρωτ.1856/160992/20.11.2018 αίτηση για χρηματοδότηση της πράξης «Κατασκευή φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας», με προϋπολογισμό 24 εκατ. €. Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης πρόσκλησης στις 30/11/2018, βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Μονάδα Δημόσιων Υποδομών και Παρεμβάσεων της ΕΥΕ του ΠΑΑ 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ η αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων πράξεων για χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη Δράση.»

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ