Δείτε τι συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης16-03-2019 09:01   

ΣΠΑΡΤΗ. Tην Τετάρτη 20-03-2019  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΑΤΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση μελέτης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει.
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Τροποποίηση της υπ’αρ.27/10-02-2016 ΑΔΣ Δήμου Σπάρτης περί Ανάληψης υποχρεώσεων της εταιρείας ΑΕ ΠΑΡΝΩΝΑ –ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 αναφορικά με μισθοδοσία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Νικήτα Βλάχο (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής:  κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

7ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

9ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

10ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά  την επισκευή του ΜΕ 39799 μηχανήματος του Δήμου
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος
 
11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου»
Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Ιωάννη Κερχουλά.
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου.
Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Εξέταση αιτήσεως κ. Τούμπουρα Μαρίας
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ