Πρόταση για τη βελτίωση της εφαρμογής και της εισφοράς Δακοκτονίας

Επιστολή προτάσεων προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, για το πρόγραμμα δακοκτονίας15-03-2019 15:06   

Γράφει ο Γιάννης Βύσσιας*

ΛΑΚΩΝΙΑ. Με τον τρόπο που εφαρμόζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας  και τις εισφορές παρακράτησης 2% επί της αξίας του τιμολογίου, ωθεί ολοένα  και περισσότερους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγρότες, να αποτάσσονται από το πρόγραμμα δακοκτονίας, ζητώντας απαλλαγή από το εν λόγω πρόγραμμα, λόγω του υψηλού κόστους παρακράτησης και σε συνδυασμό, με το ότι πολλές φορές παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση των δογματικών ψεκασμών, που αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στην έλλειψη σχετικών κονδυλίων, συν του ότι, οι βιοκαλλιεργητές απαλλάσσονται από  την εισφορά παρακράτησης, με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει στους υπόλοιπους παραγωγούς της συμβατικής καλλιέργειας.

Εκτός του ότι οι εισφορές που παρακρατούνται από κάθε παραγωγό είναι τρομερά υψηλές, αυτές δεν μπορούν να δηλωθούν ως έξοδο σε όσους παραγωγούς τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, διότι η εισφορά δακοκτονίας εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και εισάγεται στον προϋπολογισμό του κράτους, που κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακράτηση  δακοκτονίας και η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, αποτελούν ετήσιες βασικές δαπάνες,  μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Όλα τα παραπάνω συμβάλουν στο να αναγκάζουν ολοένα και περισσότερους παραγωγούς και συνεταιρισμούς, να ζητούν απαλλαγή από το πρόγραμμα δακοκτονίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την  μείωση παραγωγής, την μείωση και την υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, καθώς επίσης προκαλούνται ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην εξάπλωση του δάκου, όταν οι καιρικές συνθήκες τον ευνοούν όπως αυτό συνέβη φέτος σε ολόκληρο τον Νομό Λακωνίας.

Οι παραγωγοί που αποχωρούν από το πρόγραμμα δακοκτονίας, καλούνται να αντιμετωπίσουν πλέον μόνοι τους την καταπολέμηση του δάκου, που  αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, να μην ψεκάζεται η εκάστοτε περιοχή μαζικά και μάλιστα στις δυο πρώτες βασικές και κρίσιμες θεμελιώδες γέννες,   με αποτέλεσμα ο δάκος, να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, μιας και η καταπολέμηση του,  δεν γίνεται μαζικά όπως θα έπρεπε.

Για τους λόγους αυτούς σας καταθέτω τις  ακόλουθες  προτάσεις:

1) Να δημιουργηθεί  το ελαιοκομικό μητρώο  από την αρχή, έτσι ώστε  να έχουμε πραγματική  εικόνα των ελαιόδεντρων, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας  μας αλλά και του Νομού μας, υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, που είτε δεν έχουν δηλώσει τον πραγματικό αριθμό των  ελαιοδέντρων τους που έχουν στην εκμετάλλευση τους, είτε δεν έχουν δηλωθεί οι νέες φυτεύσεις που είναι πάρα πολλές ανά την Ελλάδα όπου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα σκευάσματα να μην επαρκούν, διότι αντιστοιχούσαν σε έναν πολύ μικρότερο αριθμό δέντρων, που είχαν δηλωθεί στο παρελθόν.

2) Η επιλέξιμη έκταση μιας περιοχής που συμμετέχει στο πρόγραμμα δακοκτονίας, να γίνεται μέσω ΟΣΔΕ και στην έκταση αυτή, βάση των στρεμμάτων που της αναλογεί  ανά δήμο, να υπολογίζεται μεμονωμένα το κόστος ψεκασμού έτσι ώστε να σκευάσματα να επαρκούν πλήρως.

3) Στο πρόγραμμα δακοκτονίας να συμμετέχουν υποχρεωτικά  οι βιοκαλλιεργητές και να χρησιμοποιείται ένα εγκεκριμένο τύπου σκεύασμα, που να πληροί τις προδιαγραφές βιολογικής καλλιέργειας, ώστε να μπορεί να γίνει η εφαρμογή του σκευάσματος σε όλους τους παραγωγούς βιοκαλλιεργητές και μη.

4) Δεδομένου ότι  πλέον στο πρόγραμμα δακοκτονίας θα εντάσσονται και οι βιοκαλλιεργητές, να γίνει ορθολογικότερος ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς δακοκτονίας και πολύ πιο μειωμένος από το 2% επί του τιμολογίου πώλησης  που ισχύει σήμερα.

5) Το ποσό της εισφοράς δακοκτονίας που παρακρατείται  από  κάθε παραγωγό, να μπορεί πλέον  να περνάει ως έξοδο σε όσους τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων (κάτι ανάλογο πρέπει να εφαρμοστεί και με την εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ)  διότι  όλα τα παραπάνω, αποτελούν σημαντικά και βασικά ετήσια έξοδα για έναν παραγωγό και θα πρέπει να καταλογίζονται ως «έξοδα της επιχείρησης» και όχι να εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο.

6) Με την είσοδο των βιοκαλλιεργητών στο πρόγραμμα δακοκτονίας, να αναζητηθούν  ευρωπαϊκά  κονδύλια, (ευρωπαϊκά κονδύλια που ήδη υπάρχουν για την προστασία του περιβάλλοντος  και των υδάτινων πόρων) μιας και η χρήση των εγκεκριμένων σκευασμάτων που θα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του δάκου, θα συμβάλουν κατά πολύ στην προστασία αυτών.

7) Η επιλογή των  όσων θέλουν να συμμετέχουν και να εργαστούν με τα τρακτέρ τους στο πρόγραμμα δακοκτονίας να γίνεται από την ίδια την περιοχή που συμμετέχει  στο πρόγραμμα, μιας και αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή τους, και αυτό συντελεί στην καλύτερη και πιο ομαλή λειτουργία του ψεκασμού.

8) Για την προστασία και έλεγχο του παραγωγού για τυχόν παρατυπίες από τους αναδόχους εργολάβους που αναλαμβάνουν το πρόγραμμα δακοκτονίας μιας περιοχής,  στα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό,  να προσθέτονται ειδικές χρωστικές ουσίες, να ανακοινώνεται το χρώμα επιλογής στους παραγωγούς της εκάστοτε περιοχής, έτσι ώστε πριν από κάθε ψεκασμό  ο παραγωγός να γνωρίζει το χρώμα ψεκασμού και να μπορεί μετέπειτα να  ελέγχει στην κόμη του δέντρου, εάν όντως πέρασε το συνεργείο και εάν όντως έκανε σωστά την  δουλειά του,  τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα.

Με τις παραπάνω προτάσεις επιτυγχάνουμε  τα εξής:

1) Μείωση του κόστους παραγωγής.

2) Μείωση της απώλειας παραγωγής.

3) Αύξηση και προστασία  της ποιότητας του ελαιολάδου  και των επιτραπέζιων ελιών.

4) Σημαντική ελάφρυνση των παραγωγών, από μια μεγάλη  εισφορά, μέσω τον ευρωπαϊκών κονδυλίων, που τους δίνει κίνητρο να επιστρέψουν μαζικά, όλοι όσοι έχουν ζητήσει απαλλαγή από το εν λόγω πρόγραμμα δακοκτονίας.

5) Αύξηση εσόδων για το κράτος, μιας και θα επιστρέψουν μαζικά όλοι οι  παραγωγοί που έχουν  αποχωρήσει  από το εν λόγω πρόγραμμα.

6) Πλήρη εικόνα των πραγματικών ελαιόδεντρων, ώστε να μπορούν να καλύπτονται και να κοστολογούνται επακριβώς οι πραγματικές  ανάγκες, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και σοβαρές ελλείψεις των σκευασμάτων.

7) Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του δάκου, μιας και αυτό θα γίνεται απο ανθρώπους της ίδιας περιοχής και πλήρη έλεγχο  για το εάν το συνεργείο ψεκασμού έκανε καλά την δουλειά, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα  , μέσω της χρωστικής ουσίας στο σκεύασμα.

8) Μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη.
 

Το πρόγραμμα της δακοκτονίας είναι ένα πάρα πολύ  σοβαρό ζήτημα, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες  διαστάσεις και αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης και προβληματισμό των παραγωγών,  δεδομένου ότι, πρώτον είναι φοβερά δαπανηρό και δεύτερον εντελώς αναποτελεσματικό  με τον τρόπο τον οποίον γίνεται και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε  μια καλύτερη  και  πιο αποτελεσματική  μέθοδο, γιατί διαρκώς η αγροτική οικονομία πλήττεται βάναυσα και οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την προστασία αυτής.
 

*Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΝΟΔΕ Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ