Ποικιλία θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης22-02-2019 17:44   

ΓΥΘΕΙΟ. Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την 27η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου και τροπο-ποίηση του τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την άρση κατολίσθησης βράχων στην πόλη του Γυθείου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
4. Ανάκληση της υπ’ αρ. 23/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
5. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2019 μελέτης με τίτλο «Αποκριάτικες εκδηλώσεις».
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
6. Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου ύδατος Δήμου Ανατολικής Μάνης”.
Εισηγητής : Κουμεντάκος Α.
7. Έγκριση της υπ’ αρ. 12/2019 τεχνικής μελέτης του έργου «Κατασκευή κερκίδας Κ3 νέ-ου σταδίου Γυθείου και ηλεκτροφωτισμός αγωνιστικού χώρου.
Εισηγητής : Λεβεντζώνης Ν.
8. Υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018” του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”..
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
9. Αποδοχή της συμμετοχής και υποβολή προτάσεως στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (Α.Π. 2225/14-1-21019), στον άξονα προτεραιότητας “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ”, με τίτλο :”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ”.
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων».
Εισηγητής : Πατρικάκος Π.
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Καλυβίων».
Εισηγητής : Πατρικάκος Π.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2017».
Εισηγητής : Καπασούρης Α.
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις Δ.Ε. Σμύνους 2017».
Εισηγητής : Καπασούρης Α.
14. Συζήτηση κοινής αίτησης του Συλλόγου Φιλίππων Μάνης και Πολιτιστικού - Ιππικού
Συλλόγου Μάνης για συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αν. Μάνης ιππικών εκδηλώσεων
στις 15, 16 και 17 Μαρτίου.
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
15. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης”.
Εισηγητής : Κολοκοτρώνη Α.
16. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – ανωδομών Λιμένος Γυθείου και ορισμός εκπροσώπου».
Εισηγητής : Χριστοδουλάκος Α.
17. Εξειδίκευση πίστωσης για την επισκευή οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου.
Εισηγητής : Πατρικάκος Π.
18. Εξειδίκευση πίστωσης για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων».
Εισηγητής : Λυροφώνη Γ.
19. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης» και Ο.Π.Δ. 2019.
Εισηγητής : Χριστοδουλάκος Α.
20. Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο.
Εισηγητής : Δρακουλάκου Ε.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ