Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης22-02-2019 09:05   

ΣΠΑΡΤΗ. Στις   25-02-2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε 10  θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύο από αυτά αφορούν την εκδρομή μαθητών από τη Σπάρτη στην Αμφίπολη με κάλυψη των εξόδων από τον Δήμο.

1ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, Δήμου Σπάρτης για το έτος 2019
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες - υπηρεσίες) Δήμου Σπάρτης έτους 2019
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Συμπλήρωση της αριθ.38/11-02-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου - Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έτους 2019 και έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31.08.2019) – Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.368,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6122.001
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

5ο Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για το κτίριο κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου στη ΤΚ Καστορείου
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

6ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη  Δημοτικού καταστήματος Σελλασίας  
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης υπηρεσίας μεταφοράς και διαμονής δημοτικής αντιπροσωπείας του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια της αδελφοποίησης με τους Δήμος Αμφίπολης και Παγγαίου σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές:  κ. Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών δώρων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.852,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές:  κ. Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων: α) Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης και β) Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Α’ Λυκείου Σπάρτης
Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

10ο Περί ίδρυσης Γ’ Λυκειακής Τάξης στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ξηροκαμπίου
Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ