Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης25-01-2019 11:08   

ΣΠΑΡΤΗ. Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 22 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

1ο Δωρεάν παραχώρηση μιας αίθουσας Κοινοτικού γραφείου Βαμβακούς (εξ αναβολής)

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς

Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης (ΦΕΚ 2982/τ.Β’/30-8-2017) –Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου Σπάρτης και στελέχωση αυτής με μόνιμο προσωπικό

Εισηγητής:  κ.Χρίστος Πλειώτας

4ο Περί προγραμματισμού  προσλήψεων έκτακτου έτους 2019

Εισηγητής:  κ. Χρίστος Πλειώτας

5ο Χορήγηση άδειας στη Δημοτική Σύμβουλο κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

6ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος

7ο     Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Έγκριση της αριθ.1/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί  προσαρμογής  του  σχεδίου  του  Προϋπολογισμού  του  Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης 2019  σύμφωνα  με  την  Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ».

Εισηγητής:  κ. Γεωργία Γαλανοπούλου

9ο Έγκριση της  Απόφασης  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση του  προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Νομικού Προσώπου  για το οικ.έτος 2019

Εισηγητής:  κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

10ο Αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την  Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» (Σχετική η υπ’ αριθμ.79/2017 ΑΔΣ)

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

11ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

12ο Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας & ηλικίας λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

13ο Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

14ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Ενοικίαση-Μίσθωση εξοπλισμού και παιχνιδιών για Χριστουγεννιάτικο χωριό 2018»

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση της αριθ.5/2019 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία  γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων  ΑΜΕΑ  στην οδό Όθωνος Αμαλίας αριθ. 66 κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης: «Κέντρο Λογοθεραπείας-Κινησιολογίας ανάπτυξη» της κ. Μαραγκού Αγγελική, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Έγκριση της αριθ.6/2019 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ  στην οδό Χαμαρέτου αριθ.116κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης: «IASIS PHYSIO CENTER (Σταματάκος Κωνσταντίνος), στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών».

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Έγκριση της αριθ.8/2019 κυκλοφοριακής μελέτης:  «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Αγησιλάου αριθ.116 κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης: «Σκρουμπέλου Αναστασίας», στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Έγκριση της αριθ.3/2019 κυκλοφοριακής μελέτης: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε οδούς στη Σπάρτη»

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Έγκριση της αριθ.125/2018 κυκλοφοριακής μελέτης: «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Όθωνος Αμαλίας 107 κατόπιν αιτήματος της Κ/Ξ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ στο γραφείο Κτηματογράφησης Σπάρτης, στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών»

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Εισηγητής:  κ.Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

22ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου

Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ