Με 23 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης13-08-2018 10:49   

ΣΠΑΡΤΗ. Tην Δευτέρα 13-8-2018 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης στο Δημαρχιακό Μέγαρο για συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Ενημέρωση περί των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στην  εκκαθάριση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ -ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΑΕ
Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

2ο Περί αναπροσαρμογής ή μη  φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων από 01-01-2019
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί αναπροσαρμογής ή μη  τέλους ακίνητης περιουσίας  οικ. έτους 2019
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Περί αναπροσαρμογής ή μη  δικαιωμάτων Νεκροταφείων  οικ. έτους 2019
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη  ύψους  ημερήσιου τέλους  λαϊκών αγορών  για το έτος 2019
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2019
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης ή μη του κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Μυστρά
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί καθορισμού μισθωμάτων εμποροπανήγυρης 2018
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί επιβολής τελών  καθαριότητας  εμποροπανήγυρης  έτους 2018
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Έγκριση της  αριθ. 43/23-07-2018 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί μερικής ανάκλησης της  24/2018 απόφασης και τροποποίησης του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

11ο Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής  της υπηρεσίας  με τίτλο «Προβολή – Δημοσιότητα – Ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής δήμου» (καταχώρηση στην ετήσια συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Lakonia Magazine)
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2017 »
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων  ΚΑ 20-6279.024
Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

14ο Παραχώρηση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Σπάρτης
Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

15ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

16ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της  υπηρεσίας με τίτλο  «Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση Ο Περιηγητής της Λακωνίας».
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της  υπηρεσίας με τίτλο «Προβολή – Δημοσιότητα - Ενημέρωση δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου» (διαφημιστική καταχώρηση στον τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE OF GREECE)
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Περί εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης ποσού 3.757,20 ευρώ σε βάρος του                                Κ.Α.70-6264.005 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας 2018»
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Περί εγκρίσεως άγονου αποτελέσματος για την εκμίσθωση  καταστήματος 4 της Δημοτικής αγοράς
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.394/01-08-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με Προγραμματική Σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Προσδιορισμός δυναμικού βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

22ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 10.316,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 35-6662.022 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Θεραπνών και Φάριδος»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Τροποποίηση της υπ αριθ.67/21-02-2018 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΦΠΩ1Ν-1ΑΨ)  σχετικά με την αναγνώριση οφειλής μέσων ατομικής προστασίας  προς εργαζόμενους του Δήμου Σπάρτης για τα έτη 2012, 2013,2014,2015  και 2016
Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αποστολάκος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ