Στο αέρα η μεταφορά των μαθητών της Λακωνίας με Ταξί

Σταματούν στις 15 Φεβρουαρίου αν δεν ρυθμιστεί το χρέος του Δημοσίου προς τα Ταξί…15-02-2018 12:02   

ΛΑΚΩΝΙΑ. Mε επιστολή τους προς Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη που κοινοποιούν στις αρμόδιες και συναρμόδιες αρχές οι εκπρόσωποι Συνεταιρισμών και Κοινοπραξιών Ταξί στη Λακωνία καταγγέλλουν τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και ανακοινώνουν ότι από τις 15 Φεβρουαρίου σταματούν την μεταφορά των μαθητών από και προς τα Σχολεία τους. Ζητούν Νομοθετική ρύθμιση με κατεπείγουσα τροπολογία για να λυθεί το πρόβλημα που έχει να κάνει με τον χαρακτηρισμό των δαπανών μεταφοράς των μαθητών  ως μη νόμιμες.

Η ενημέρωση επί προβλημάτων μεταφοράς μαθητών στη Λακωνία που κάνουν οι ιδιοκτήτες Ταξί έχει ως εξής:

"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με τις υπ. αριθμ. Πρωτ.:
α) 36934/31-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔΓ465ΧΘ7-ΧΘΒ) & β) 39717/20-11-2017 (ΑΔΑ: 68Ε2465ΧΘ7-ΟΡ7) Αποφάσεις του Υπουργείου σας για την κατανομή χρηματικών ποσών πληρωμής δαπανών μεταφοράς μαθητών -όπου με την πρώτη εξοφλούνταν δαπάνες του προηγούμενου σχολικού έτους (2016-17) και με τη δεύτερη κατανομή πληρώνονταν όλες -τουλάχιστον στη Λακωνία- οι δαπάνες μεταφοράς διαστήματος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017.
Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες μας για την καθυστέρηση των πληρωμών, πρακτική που έχει κορυφωθεί το τελευταίο χρόνο που η αρμοδιότητα του ελέγχου των ενταλμάτων πέρασε από τις Υ.Δ.Ε. στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας· ειδικότερα, πέραν των προφορικών οχλήσεων, είχαμε αποστείλει και σχετική επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (βλ. Εδώ) την οποία σας παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προκειμένου να αντιληφθείτε την κατάσταση.       
Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα και αναμέναμε αυτές τις ημέρες να μας καταβληθεί ο μήνας Σεπτέμβριος 2017, σήμερα μας κοινοποιήθηκε (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) η υπ. αριθ. 1/13-02-2018 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Αρκαδίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Εδώ), με την οποία οι συμβάσεις και οι εντελλόμενες δαπάνες για το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018) κρίνονται μη νόμιμες.
Μη μπαίνοντας στην ουσία και στο σκεπτικό της προαναφερόμενης Πράξεως, σας γνωστοποιούμε την άποψή μας ότι γι’ αυτή τη δυσμενέστατη εξέλιξη, η οποία βάζει σε μεγάλη περιπέτεια -καταχείμωνο και καταμεσής της σχολικής χρονιάς- τη μεταφορά μαθητών στη Λακωνία, κυριότεροι υπεύθυνοι είναι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, η θεματική αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, καθώς και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Θέοδωρος Αγγελόπουλος, όπου με συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις τους οδήγησαν τα πράγματα έως εδώ.
Ειδικότερα:
Ενώ οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας είχαν εισηγηθεί και είχαν εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου όροι και σχέδιο Διακήρυξης (βλ. Απόφαση Οικ. Επ. 1538/11-8-2017 – ΑΔΑ: ΨΨΔΛ7Λ1-33Φ), ο κ. περιφερειάρχης και η κα πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, επικαλούμενοι γενικόλογα το δημόσιο συμφέρον, μιλώντας αόριστα για άνοιγμα του ανταγωνισμού -ενώ το σχέδιο διακήρυξης της Λακωνίας προέβλεπε πλήρες άνοιγμα στον ανταγωνισμό και στην ισότιμη πρόσβαση μικρών επαγγελματιών- και για αναγκαιότητα ευθυγράμμισης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων σε ενιαία γραμμή και οδηγίες, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (1670/04-9-2017 – ΑΔΑ: 61Ψ27Λ1-8ΡΦ) δεν επετράπη να προκηρυχτεί διαγωνισμός στην Π.Ε. Λακωνίας μέχρι να υπάρξουν οδηγίες από τον Γενικό Διευθυντή κ. Θ. Αγγελόπουλο. Εμείς αναρωτιόμαστε: από τις 04-09-2017 μέχρι και σήμερα μεσολάβησαν εκατόν πενήντα και πλέον ημέρες. Γιατί σ’ αυτό το διάστημα δεν δόθηκαν οδηγίες και δεν αναρτήθηκε διαγωνισμός παρότι ορισμένοι από εμάς -εγγράφως και προφορικώς- είχαμε ζητήσει την έναρξη των σχετικών διαδικασιών; Επιπλέον, με την ίδια Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (1670/04-9-2018 – ΑΔΑ: 61Ψ27Λ1-8ΡΦ) ματαιώθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Μεσσηνίας, και τούτο, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!! την τελευταία ημέρα της κατάθεσης των προσφορών.
Κύριε Υπουργέ με κάθε επίγνωση της ευθύνης των αναφερομένων μας, έχουμε την άποψη ότι τα προσκόμματα και οι καθυστερήσεις εξυπηρετούν πελατειακές σχέσεις που, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα διατηρούνται και ανθούν. Είμαστε στη διάθεσή σας και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου, με συγκεκριμένα στοιχεία προς επίρρωση των αναφερομένων μας.   
Ο κ. Τατούλης και η κα Νικολάκου, που την 15η Σεπτεμβρίου 2017 μας απαγόρεψαν να μεταφέρουμε τις απόψεις μας ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, όπου ήταν ως θέμα η μεταφορά μαθητών (βλ. Εδώ), με κάθε ευκαιρία και με περιττή έπαρση τονίζουν ότι αν δεν ενεργούσαν αυτοί δεν θα υπήρχε μεταφορά μαθητών τα τελευταία χρόνια στην Πελοπόννησο, αγνοώντας έτσι επιδεικτικά όλους εμάς τους μεταφορείς, μικροϊδιοκτήτες ταξί που μεταφέρουμε για μήνες -κάποιες φορές στο παρελθόν και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά- μαθητές, απλήρωτοι, καταβάλλοντας τα λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, φπα, κ.λπ.).
Κύριε Υπουργέ,
Όπως αντιλαμβάνεστε η εξέλιξη αυτή, ουσιαστικά μας απαγορεύει τη συνέχιση της μεταφοράς των μαθητών και τη διακοπή αυτής από μέρους μας άμεσα!
Προκειμένου όμως να ενημερωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αύριο 14-02-2018, ημέρα Τετάρτη, με δική μας ευθύνη θα εκτελέσουμε όλες τις μεταφορές.
Από τις 15-02-2018, ημέρα Πέμπτη, θα διακόψουμε όλες τις μεταφορές.
Θεωρούμε ότι η επίλυση του προβλήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση, με την κατάθεση μάλιστα κατεπείγουσας τροπολογίας
και σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προς τούτο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συνδιαλαγούμε και δια ζώσης".
 

Υπογράφουν οι πρόεδροι από:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ «Η ΕΛΙΑ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Ο ΕΥΡΩΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΓΥΘΕΙΟΥ

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ