Σήμερα 7/12 η συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάρτης στο Καστόρι08-12-2017 09:06   

ΚΑΣΤΟΡΙ. Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 18.30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Καστόρι Δ.Ε. Πελλάνας και την πολιτιστική αίθουσα «Μπακή» με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 37 θέματα μεταξύ των οποίων κάποια που αφορούν την Δ.Ε. Πελλάνας και άλλα σημαντικά όπως αυτό της συντήρησης τμήματος του πρώην ΧΑΔΑ Αφυσσού, της μετατροπής χρήσης του ΞΕΝΙΑ από «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» σε «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», η αναδιαμόρφωση παιδικών χαρών και οι καταχωρήσεις του Δήμου σε έντυπα τουρισμού.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

1ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Πελλάνας 2017», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου «Κατασκευή υδραυλάκων και σχαρών ΤΚ Καστορίου», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Αποδοχή αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πελλάνας «Για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Λακεδαίμονος»  και χορήγηση αδείας για την «Ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Πελλάνας» στη Τ.Κ. Πελλάνας Δ.Ε. Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της δημιουργίας ΧΥΤΕΑ στη Μεγαλόπολη και οι πιθανοί κίνδυνοι για την περιοχή μας (αίτημα Τοπικής Οργάνωσης Ε.ΠΑ.Μ. Σπάρτης)
Εισηγητής:  κ.Μιχαήλ Αριδάς

5ο Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Περί υποβολής πρότασης - αιτήματος χρηματοδότησης για ένταξη στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου».
Εισηγήτρια:  κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

7ο Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου χωρίς αριθμό που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου, Επισκόπου Βρεσθένης, Μενελάου και ανώνυμο πεζόδρομο, στο οποίο βρίσκεται το κτίριο του Ξενία Σπάρτης, από την ειδική χρήση «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» στην ειδική χρήση «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Γνωμοδότηση επί αιτήματος της κ.Βαρζακάκου Μαρίας του Σπυρίδωνος περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση χρήσης γης σε ακίνητο επί της οδού Αρχιδάμου αρ.151 στη Σπάρτη  [ΟΤ Π3]
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Κοντογιάννου Δημητρίου του Ιωάννη περί καθορισμού ειδικής χρήσης γης στο ισόγειο τμήμα κτιρίου επί της οδού Λεωνίδου αρ.63 στη Σπάρτη  - ΟΤ 14
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Περί δωρεάν παραχώρησης  ή μη του  Δημοτικού ακινήτου στην Εφορεία  Αρχαιοτήτων Λακωνίας
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Έγκριση της μελέτης  και φυσικού αντικειμένου  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ  ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΣΤΡΑ», έγκριση  εκτέλεσης και καθορισμός  τρόπου κατασκευής.
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΑ ΤΔ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ» αναδόχου Π&Α ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» αναδόχου Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων του Δήμου
Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

15ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας  επισκευής οχήματος  του Δήμου
Εισηγητής:  κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσιών επιθεώρησης  των οχημάτων του δήμου.
Εισηγητής : κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

17ο Συγκρότησης επιτροπής  παραλαβής  εργασιών –υπηρεσιών  για την εκτέλεση εργασιών  για την αποκατάσταση –διαμόρφωση –συντήρηση τμήματος  στον πρώην ΧΑΔΑ (θέση «Προβατόμαντρα» Τ.Κ. Αφυσσού)
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

18ο Περί κατανομής ποσού 79.979,85 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ΄ κατανομή 2017)
Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

19ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σπάρτης στο ταξιδιωτικό portal www.travelstyle.gr
Εισηγήτρια:  κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

20ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σπάρτης στο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής
Εισηγήτρια:  κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

21ο Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία  χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Περί μισθώσεως ακινήτου ως χώρος αποθήκευσης
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

23ο Ανάκληση της αριθ.473/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της αριθ.99/2017  κυκλοφοριακής μελέτης: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Θερμοπυλών αριθ.36 στη Σπάρτη»  
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Παραλαβή υπηρεσιών από την διαδικτυακή βάση πληροφοριών της εταιρίας “Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».  
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

25ο Ανάκληση της υπ’ αριθ.499/15-11-2017  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού - τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017» - Λήψη νέας Απόφασης
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

26ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσίας
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

27ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσίας
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

28ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσίας
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

29ο Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

30ο Διαγραφή οφειλών.
Εισηγητής:  κ. Δημήτριος Αποστολάκος

31ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 2016» αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

32ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβές κτηνιάτρων’’
Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

33ο Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης με την τράπεζα EUROBANK για την αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες (σύμβαση acquiring) καθώς και την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (POS)
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

34ο Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής σε Προμήθειες Αρμοδιότητας Πρασίνου
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

35ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΞΑΝΘΑΚΟΥ) (1ος Ε.Π.)»
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

36ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ»
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

37ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ