Εκλογές το Δεκέμβριο για το Επιμελητήριο Λακωνίας12-09-2017 09:24   

ΛΑΚΩΝΙΑ. Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας, καλεί τις Επιχειρήσεις - Μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας να συμμετάσχουν στις εκλογές, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελητηρίου Λακωνίας και ανακοινώνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν:
-Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από την ώρα 09:00 έως και την 19.00 στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στη Σπάρτη  (επί της οδού Λυκούργου  αρ.61)
-Το Σάββατο 02 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 έως και την 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στους Μολάους του Δήμου Μονεμβασίας
-Την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 09:00 έως και την 19.00  στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ειδικότερα στο ισόγειο των Γραφείων του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
 
Την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου  του έτους 2017 το Επιμελητήριο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές. Επίσης, την Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου του έτους 2017 το Επιμελητήριο ομοίως θα παραμείνει κλειστό για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.
1.    Η κατανομή των εδρών ανά τμήμα του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58, του Ν.4484/2017, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έκδοση της οποίας επίκειται. Σύμφωνα με προληφθείσα και αρμοδίως κοινοποιηθείσα απόφαση του  ΔΣ του Επιμελητηρίου Λακωνίας, προτείνεται  να καθορισθούν ως ακολούθως: α) Τμήμα ΕΜΠΟΡΙΚΟ 7, β). Τμήμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 6, γ) Τμήμα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 και δ). Τμήμα ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 1.
2.    Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας, που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και την 30-11-2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ.2 του άρθρου 58 του ιδίου νόμου, ταμειακώς ενήμερα, αφενός μεν θεωρούνται τα Νομικά Πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η μέχρι και το έτος 2016, αφετέρου δε, τα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η έως και το έτος 2016, είτε την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2016. Η χρονική προθεσμία για την καταβολή τελών ή συνδρομών, λήγει την 23-10-2017.

Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Λακωνίας), που πρέπει να υποδείξουν/ ορίσουν τους εκπροσώπους τους για να ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους (διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), να υποβληθούν κατ’ αρχήν στα Γραφεία του Επιμελητηρου Λακωνίας στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης μέχρι την 30/10/2017 (για να καταχωρηθούν οι εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους). Περαιτέρω, ως ακροτελεύτια ημέρα για την υποβολή υποδείξεων-εξουσιοδοτησεων σε κάθε περίπτωση, ορίζεται η 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη & μέχρι ώρα 15:00, στα Γραφεία του οικίου Επιμελητηρίου στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :
α. Καταβολής Τελών ή συνδρομών, που λήγει 23-10-2017.
β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 23/11/2017 &
γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 1/11/2017

Για πληροφορίες και έντυπα : Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας http://www.lcci.gr  και  Τμήμα Μητρώου Επιμελητηρίου Λακωνίας, Τηλ. : 2733022279, Fax : 2733022008

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ