Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

Οδηγίες και κριτήρια συμμετοχής26-05-2017 10:17   

ΣΠΑΡΤΗ. Ο Δήμος Σπάρτης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται για τη φιλοξενία των παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σπάρτης  και στα ΚΔΑΠ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2017-2018, από Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

«Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για την πατρίδα μας, ο Δήμος, μέσω της δυνατότητας που δίνει η ΕΕΤΑΑ, συμβάλλει στις κοινωνικές ανάγκες και καθίσταται ενεργά συμμέτοχος και πάροχος  στους γονείς και δη στις εργαζόμενες μητέρες.
Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς, με τις μειωμένες κρατικές επιχορηγήσεις, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ωφελούμενων γονέων στο πρόγραμμα τόσο περισσότερα θα είναι τα οφέλη για τους μικρούς μας Σπαρτιάτες αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρξει εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος, αύξηση των παροχών (π. χ. μεταφορά των παιδιών από και προς το σπίτι με σχολικό λεωφορείο) και αύξηση του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ.
Προτεραιότητα μας, η παροχή ενός υγιούς, ασφαλούς  και σωστά καταρτισμένου περιβάλλοντος, που έχει ως στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού, την  κοινωνικοποίηση του , τη απόκτηση δεξιοτήτων, τη δημιουργική του απασχόληση, την ανάπτυξη της αυτονομίας, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και τον εμπλουτισμό γνώσεων του.  Μόνο με την κοινή συνεργασία των ωφελούμενων γονιών  και των δομών του Δήμου Σπάρτης μπορούμε να φτάσουμε στην άμεση επίτευξη των στόχων μας.
Να υπενθυμίσουμε ότι, η αίτηση συμμετοχής των ωφελούμενων γονέων θα υποβάλλεται και φέτος ηλεκτρονικά στη σελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)»
, σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης.

Για τη διευκόλυνση των ωφελούμενων γονιών, που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να ανατρέξουν στον παρακάτω πίνακα, που αναφέρονται τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και το δικαίωμα συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής
Γυναίκες:

-Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
-Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
-Γυναίκες, που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση  η επιμέλεια των παιδιών

Άνδρες
-Γονείς, που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
-Όσοι είναι χήροι
-Γονείς ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Κριτήρια συμμετοχής
1.    Να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
2.    Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους παιδικούς σταθμούς
3.    Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5  παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δε μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό των 36.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τακτικοί και οι αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο. Τ. Α. και των Ν. Π. Δ. Δ. των Ο. Τ. Α. δε μπορούν να συμμετέχουν.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
1.    Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986. Η αιτούσα οφείλει να υπογράψει την ανωτέρα εκτυπωμένη αίτηση (πρωτότυπη υπογραφή )
2.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα ή Διαβατήριου
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου
4.    Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ( εκκαθαριστικό σημείωμα ) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα από 1/1/2016 έως 31/12/2016)
5.    για Μισθωτή ( πλήρης αορίστου χρόνου, πλήρης ορισμένου χρόνου, μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου ) απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια και το είδος της σύμβασης. Ενώ για μισθωτή περιστασιακής απασχόλησης απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης και αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών ή σε περίπτωση αυτασφάλισης βεβαίωση 50 ενσήμων εντός των τελευταίων 12 μηνών.
6.    για αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα απαιτείται για ατομική επιχείρηση αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΥΟ, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είστε ασφαλισμένη και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλ. Φορέα.
7.    για αυτοαπασχολούμενη εντός πρωτογενούς τομέα (ΟΓΑ) απαιτείται βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τρέχοντος έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα
8.    για άνεργες/οι απαιτείται δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ( τρέχουσα κατάσταση ) με ημερομηνία έκδοσης μετά την Ημ/νία Πρόσκλησης βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης ΟΑΕΔ

Επιπλέον πληροφορίες δίνονται:
- Από την ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77)και στα τηλέφωνα:2131320600, 2105214600
- Από το Δήμο Σπάρτης στo τηλέφωνo: 27310 27216

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ