Παράταση στην «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έως τις 23/12

Εντός 10 εργάσιμων ημερών η υποβολή των φακέλων στις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες08-12-2016 09:09   

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έως τις 23/12/16. Προθεσμία υποβολής των φακέλων έως τις 9/1/17

ΛΑΚΩΝΙΑ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ 10071/24-11-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιήθηκε η 8837/14-10-2016 Απόφαση «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1» και παρατείνεται  η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έως 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας στα ακόλουθα τηλέφωνα: κ. Κ. Βουνάση  2731363334, Κα Μ. Ρουμανά 2731363322.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ