Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα GlobAqua

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα GlobAqua “Διαχείριση των επιπτώσεων πολλαπλών στρεσσογόνων παραγόντων στα υδατικά οικοσυστήματα σε συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων” (Περίπτωση Μελέτης Ποταμού Ευρώτα).05-06-2015 18:44    ΣΠΑΡΤΗ. Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, συνάντηση εργασίας κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος GlobAqua. Υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης ήταν το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σε συνεργασία με τα ερευνητικά Κέντρα  «ΑΘΗΝΑ» (Ελλάδα) και το “ALTERRA” που αποτελεί τμήμα του Πανεπιστημίου Wagenigen (Ολλανδία).

Στόχος του προγράμματος GLOBAQUA είναι ο προσδιορισμός  και η αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων πιέσεων που ασκούνται στα υδατικά οικοσυστήματα, καθώς και οι συνολικές επιπτώσεις τους στη χημική και οικολογική κατάσταση των ποταμών.

Κύρια αξία του προγράμματος GlobAqua είναι ο διεπιστημονικός  χαρακτήρας του, καθώς εμπλέκει μεγάλη ομάδα επιστημόνων από διάφορα πεδία, όπως υδρολογία, χημεία, βιολογία, γεωλογία, οικονομικές επιστήμες και κοινωνιολογία. Στην περίπτωση μελέτης του Ευρώτα, η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται τόσο στη βιογεωχημική όσο και στη κοινωνικοοικονομική πλευρά της λεκάνης απορροής.

Ο Philippe Ker Rault και η Joke Luttik, του ερευνητικού κέντρου ALTERRA, σχεδίασαν και κατεύθυναν με μεγάλη επιτυχία τη συνάντηση εργασίας, η οποία είχε ιδιαίτερα διαδραστικό χαρακτήρα. Στόχος της ήταν η αποσαφήνιση των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχει ο ποταμός στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, καθώς και η αποτίμηση της κοινωνικής τους αξίας από τους κοινωνικούς εταίρους.

Συνολικά 28 κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι δημοσίων φορέων, παραγωγικών ενώσεων και συλλόγων, συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάντηση. Αρχικά, αναπτύχθηκε εκτεταμένα και σε βάθος η έννοια των «υπηρεσιών οικοσυστήματος» για την ευρύτερη περιοχή του Ευρώτα. Οι κοινωνικοί εταίροι τοποθετήθηκαν επάνω σε πιθανά σενάρια κλιματικής αλλαγής, σχεδιασμένα από την IPCC (International Panel on Climate Change) και προσαρμοσμένα για το πρόγραμμα GlobAqua στο επίπεδο της λεκάνης του Ευρώτα.

Οι συμμετέχοντες κοινωνικοί εταίροι συμπλήρωσαν ατομικά και ομαδικά, διάφορα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τα οφέλη αλλά και τις απειλές που δέχονται οι οικοσυστημικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, θα αναλυθούν  και τα επιστημονικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στη Σπάρτη το 2017 στα πλαίσια της δεύτερης συμμετοχικής Συνάντησης Εργασίας κοινωνικών εταίρων.  Η συνάντηση εργασίας αυτή που έγινε στη Σπάρτη, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εκκίνηση για το πρόγραμμα GlobAqua, καθώς αποτέλεσε την πρώτη (μετά από μια προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας το Φεβρουάριο, 2015) από  τις συναντήσεις κοινωνικών εταίρων, που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος και στις υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις μελέτης του προγράμματος GlobAqua (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο και Σλοβενία).

Επιπλέον, αυτή η Συνάντηση Εργασίας αποτελεί μια ευκαιρία ώστε οι διαδικασίες της διαβούλευσης, στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 200/60 για τα Νερά και διαμόρφωσης των διαχειριστικών σχεδίων, να τροφοδοτηθούν άμεσα με τις θέσεις και τους προβληματισμούς των κοινωνικών εταίρων.

Η ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος GlobAqua, στην οποία υπάρχουν και θα αναρτούνται περισσότερες πληροφορίες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την πρόοδο του προγράμματος, είναι: http://www.globaqua-project.eu/en/home/
 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ