Πλειώτας: «Κάνω έκκληση. Οι πολίτες της Σπάρτης θέλουν τη νέα γέφυρα!»

Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με την γνωμοδότησή του θα έπρεπε να σταθεί υπέρμαχο της Μ.Π.Ε., η οποία και άρτια είναι και επαρκώς αιτιολογημένη23-08-2013 11:16   

Ανοικτή επιστολή Πλειώτα σε Τζανετέα για τη νέα γέφυρα του Ευρώτα

ΣΠΑΡΤΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης κ Πλειώτας αναγκάζεται να υπογράψει ανοικτή επιστολή προς την Αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να διασκεδάσει και να «ερμηνεύσει» την αρνητική γνωμοδότηση (16-13) του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο κατασκευής νέας γέφυρας του Ευρώτα στην προέκταση της οδού Λυκούργου.

Σπάρτη 21/8/2013

Ανοικτή επιστολή: «Έκκληση προς την κα Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας σχετικά με το θέμα: «Μελέτη παραλλαγής της επαρχιακής οδού «4» στο Τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα»».

Κυρία Αντιπεριφερειάρχης:
Ως γνωστόν το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης την 21/8/2013 συνεδρίασε και εξέφρασε θέση – γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μελέτη παραλλαγής της επαρχιακής οδού «4» στο Τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα».

Όλοι οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπεστήριξαν την ανάγκη το έργο να εκτελεστεί. Κανένας δεν εξέφρασε θέση να μην γίνει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την πόλη της Σπάρτης αλλά για ολόκληρη τη Λακωνία.  Πλην όμως όσον αφορά τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δέκα έξι (16) εκ των συναδέλφων γνωμοδότησαν αρνητικά και δέκα τρεις (13) θετικά. Οι συνάδελφοι που γνωμοδότησαν αρνητικά θεώρησαν ότι η Μ.Π.Ε. χρήζει αλλαγών και τροποποιήσεων, διετύπωσαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και ουσιαστικά αποσύνδεσαν την Μ.Π.Ε. απ’ την ανάγκη να γίνει το συγκεκριμένο έργο.
Ο Δήμαρχος της πόλεως σαφώς ετάχθη υπέρ του έργου.

Προσωπικά υπεστήριξα με ζέση και πάθος τόσο την ανάγκη να υπάρξει θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. όσον φυσικά και την εκτέλεση του έργου. Δια της παρούσης επιστολής μου προς Εσάς, ενόψει της επικείμενης συνεδριάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 26/8/2013 αφού  προκαταβολικώς επαινέσω τον κ. Περιφερειάρχη για την απόφασή του να εντάξει στο ΕΣΠΑ το υπό κρίσιν έργο, που έχει τεράστιο ωφελιμιστικό χαρακτήρα για το Δήμο Σπάρτης και όλη τη Λακωνία, Σας απευθύνω έκκληση ως εισηγήτρια του θέματος, να επιμείνετε στην υλοποίησή του και να εισηγηθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά επί της Μ.Π.Ε. παρά το γεγονός ότι ατυχώς κατά την προσωπική μου άποψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης, με μία ισχνή πλειοψηφία δεν έδωσε πλειοψηφική θετική γνωμοδότηση επί της συγκεκριμένης Μ.Π.Ε.

Η τρομακτική πλειοψηφία των Δημοτών του Δήμου Σπάρτης και κυρίως των κατοίκων των οικισμών του Πάρνωνα είναι υπέρ της Μ.Π.Ε. και της ενεργοποίησης κάθε περεταίρω διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου.
Σας κάνω έκκληση να συναισθανθείτε της βαρύτητα της παρούσης ανοικτής επιστολής μου προς Εσάς, να μεταφέρετε στον κ. Περιφερειάρχη ότι εκτός από εμένα όλοι οι συνάδελφοί μου στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι θετικοί ως προς την υλοποίηση του έργου και ουδείς εξ ημών θα ήθελε να χαθεί για το Δήμο Σπάρτης και τη Λακωνία ένα κονδύλιο της τάξεως των 7.820.000 ευρώ.

Σας γνωρίζω τέλος δια της παρούσης μου ότι κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 26/8/2013 προτίθεμαι να παρίσταμαι προσωπικώς υπό τη συγκεκριμένη θεσμική μου ιδιότητα, προκειμένου να Σας υποστηρίξω κατά την ανάπτυξη της εισηγήσεώς Σας, θέλοντας με την παρουσία μου να συμβολίσω την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης προς την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Κυρία Αντιπεριφερειάρχης: Άξονα σκέψης και προβληματισμού μου όσον αφορά την τοποθέτησή μου επί του κρισιολογουμένου θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο – απετέλεσε το άρθρο 75 Ν 3463/06 βάσει του οποίου οι Δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητος και της εγγύτητος, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Για να επιτύχουν του στόχου τους αυτού, χρειάζεται ενίοτε να υποστηρίζουν με γνωμοδοτικού χαρακτήρα αποφάσεις τους εμπράκτως – επί των θεμάτων που άμεσα τις αφορούν – την επιβαλλομένη εκ του άρθρου 4 Ν 3852/010 σχέση συνεργασίας και συναλληλίας η οποία αναπτύσσεται βάσει νόμου, κοινών συμφωνιών αλλά και με συντονισμό κοινών δράσεων μεταξύ αυτών (Δήμων) και της Περιφέρειας εις την οποία χωροταξικά ανήκουν.
Επιπλέον δεν θα μπορούσα να αγνοήσω το άρθρο 76 Ν 3463/06 βάσει του οποίου οι Δημοτικές αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους λαμβάνοντας υπόψη τους τις Εθνικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με αυτές (αρμοδιότητές τους). Θεωρώ ότι κανείς εκ των συναδέλφων μου δεν διαφοροποιείται ως προς τα ανωτέρω.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ορθότατα απεφάσισε να εντάξει στο ΕΣΠΑ το υπό κρίσιν έργο, προκειμένου να απορροφήσει για την εκτέλεσή του ένα κονδύλιο της τάξεως των 7.820.000 ευρώ, ώστε να αποκτηθεί δεύτερη πρόσβαση από και προς την πόλη της Σπάρτης, μέσω της γέφυρας που θα κατασκευασθεί και να αποσοβηθεί ταυτοχρόνως ο τυχόν επαπειλούμενος (δυνητικός) κίνδυνος αποκλεισμού της πόλεως από βορρά και από ανατολάς. Παραλλήλως η Περιφέρεια ορθώς ευελπιστεί ότι το έργο θα παράσχει ευελιξία κίνησης των οχημάτων με άμεση, συντομότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στο κέντρο της Σπάρτης από ανατολικά και βελτίωση της διασύνδεσης του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου. Τέλος, όπως αληθώς τονίζεται, διαχωρίζονται σαφώς οι υπερτοπικές κινήσεις από τους χρήστες της Ε.Ο. προς Τρίπολη και της Επαρχιακής οδού 4 προς τα ανατολικά του Νομού.

Κυρία Αντιπεριφερειάρχης: Σας διαβεβαιώ ότι όλοι οι δημότες του Δήμου Σπάρτης θέλουν να επιτευχθούν τα ανωτέρω, διότι δεν υπάρχει ανυστερόβουλος δημότης που δεν επιθυμεί την ανάπτυξη του Δήμου και της Μητρόπολής του. Ουδείς θα μπορούσε να έχει διαφορετική θέση και άποψη από αυτήν που η Περιφέρεια εκφράζει. Σε κανέναν δεν αρέσει σήμερα η είσοδος προς την πόλη της Σπάρτης. Ουδείς ευκόλως πιστεύει ότι η παλιά ιστορική γέφυρα θα αποκατασταθεί για να δοθεί στην κυκλοφορία. Αλλά κι αν γίνει κάποτε αυτό είναι δυνατόν να αποτελεί εν έτη 2013 κεντρική είσοδο της πόλης η υφισταμένη που θυμίζει είσοδο 10ετίας 1970 και πριν; Πιστέψτε με ότι δεν είναι δυνατόν υπό διαφόρους αντίθετες απόψεις, που κατ’ εμέ ουδένα έρεισμα επαρκούς και μείζονος ενδιαφέροντος αιτιολογία φέρουν, να παροράται η απόλυτη ανάγκη να προχωρήσει αμέσως η έγκριση της Μ.Π.Ε. και η εν συνεχεία εξέλιξη και εκτέλεση του έργου, ώστε στο προσεχές μέλλον η πόλη να χαίρεται την νέα είσοδό της, επ’ ωφελεία των Δημοτών και των επισκεπτών της.
Σήμερα που ο οδικός άξονας Λεύκτρο – Σπάρτη κατασκευάζεται, σήμερα που η Επαρχιακή οδός 4 που ανήκει στο πρωτεύον Επαρχιακό δίκτυο θα αποτελέσει την κυρία οδό πρόσβασης από τον βορά προς τους οικισμούς της ανατολικής Λακωνίας από Σπάρτη προς  Πλατάνα – Σκούρα – Γκοριτσά – Αγ. Ανάργυροι – Γεράκι (μέσω περιφερειακής) – Αλεποχώρι – Αγ. Δημήτριο, σήμερα που προκύπτει αναντίρρητα η στρατηγική σημασία της Επαρχιακής οδού 4 στην σχηματιζόμενη και υλοποιούμενη αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής, πως είναι δυνατόν να πιστέψετε ότι υπάρχει πολίτης του Δήμου Σπάρτης που θα τα αγνοήσει όλα αυτά ή δεν θα τα αξιολογήσει με τα μάτια κυρίως του αύριο ώστε να εκφράσει αντιρρήσεις επί του συγκεκριμένου έργου;

Κυρία Αντιπεριφερειάρχης: Οι δημότες του Δήμου Σπάρτης, όπως ακραδάντως πιστεύω στην τρομακτική τους πλειοψηφία, αποδέχονται ότι η υπό μελέτη οδός θα αποτελέσει μία σύγχρονη και δυναμική δεύτερη σύνδεση της πόλης της Σπάρτης με το ανωτέρω υφιστάμενο και κατασκευζόμενο οδικό δίκτυο, δίδοντας απ’ ευθείας κεντροβαρή σύνδεση του κέντρου της πόλεως με την Επαρχιακή οδό 4. Ουδείς δημότης είναι δυνατόν να αγνοήσει την αναβάθμιση του Δήμου του, αφού χρήση της σύνδεσης θα κάνουν εύκολα, επί καθημερινής βάσεως  και οι κινούμενοι από βορά προς νότο και αντιστρόφως αλλά και οι κινούμενοι από την Σπάρτη προς τους οικισμούς της Ανατολικής Λακωνίας και αντιστρόφως.
Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με την γνωμοδότησή του θα έπρεπε να σταθεί υπέρμαχο της Μ.Π.Ε., η οποία και άρτια είναι και επαρκώς αιτιολογημένη και σε συνεργασία με την περιφέρεια να κάνει το παν για την επίσπευση του έργου. Μπορεί αυτό να μην έγινε όμως όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης εξέφρασαν την άποψη ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί.

Κυρία Ατιπεριφερειάρχης: Είστε Λάκαινα, εκπροσωπείτε επαξίως την Λακωνία, γνωρίζετε ότι σε θέματα όπως το προκείμενο προέχει το μείζον και όχι το έλασσον. Μείζον εστί το αγαθόν. Αγαθόν εστί το ωφέλιμον για την ολότητα. Η ολότητα ωφελείται μέσα από έργα ανάπτυξης. Τα έργα ανάπτυξης προϋποθέτουν μελέτες εγκεκριμένες και αδειοδοτήσεις. Βασίζονται σε συνεργασία υπηρεσιών. Επεμβάσεις στο πρωτογενές περιβάλλον, θεμιτές και αντιστρεπτές ή αναστρέψιμες δικαιολογούνται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Όταν υπάρχουν μελέτες και εγκρίσεις τέτοια έργα μείζονος ενδιαφέροντος, τεράστιου ωφελιμιστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνονται και όχι να παρακωλύονται. Παρακαλώ να αποδεχθείτε την έκκλησή μου, να επιμείνετε ως εισηγήτρια υπέρ της θετικής γνωμοδότησης, να πείσετε το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην επηρεαστεί απ’ την αρνητική για ελάχιστους ψήφους γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του Δήμου Σπάρτης και να συνεχίσετε την προσπάθεια για την υλοποίηση του υπό κρίσιν έργου. Είναι τιμή για τη Λακωνία που ο Περιφερειάρχης απεφάσισε την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να εντάξει κάποιο άλλο έργο που δεν θα είχε σχέση με τη Σπάρτη και τη Λακωνία.

Μετά τιμής
Χρήστος Α. Πλειώτας
Πρόεδρος Δ.Σ. Σπάρτης


 

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ